Vilken avloppspumpstation är bäst utomhus?

Vilken avloppspumpstation som är bäst utomhus, beror på hur behoven och kraven ser ut för den tilltänkta avloppspumpstationen. Det finns en en hel del dränkbara pumpar på marknaden, men en installation av Strates avloppspumpstation AWALIFT utomhus, ger extra utpräglade fördelar i och med att den medför en torr, luktfri och bättre arbetsmiljö.

Strate pumpstation utomhus

Med en Awalift pumpstation utomhus erbjuds en användarvänlig och ekonomiskt hållbar lösning. Detta då pumpstationens pumpar aldrig kommer i kontakt med partiklar eller sediment som eventuellt kan orsaka oförutsedda stopp. En luktfri och fräsch arbetsmiljö garanteras!

Vill du ha mer information om Strates pumpstationer?

Vi på Torell Pump har mer än 50 års erfarenhet av branschen.

Vill du veta mer om fördelarna med att installera våra Strate pumpstationer utomhus? Kontakta oss så berättar vi mer!

Strates AWALIFT – pålitlig och driftsäker avloppspumpstation

En pumpstation från Strate har optimalt skydd mot igensättning, kloggning, slitage och oförutsedda stopp, eftersom centrifugalpumpen enbart pumpar avloppsvatten fritt från partiklar, de större partiklarna och materialet silas bort inuti pumpstationen. Många ytterligare fördelar finns: 

  • En utomhus-installerad pumpstation från Strate är både driftsäker och sparar pengar genom sina minimala drift och underhållskostnader, samt livslängd på 25–30 år. 
  • Med pumphöjder på upp till 150 meter kan en AWALIFT pumpstation ersätta flera pumpstationer med dränkbara pumpar, i ett och samma ledningsnät. 
  • En pumpstation från Strate kan också fungera som mellanstation i ett LTA-system. 
Strate pumpstation

Kontakta oss för mer information

Vill du veta mer om våra pumpstationer för avlopp, dagvatten och spillvatten utomhus? Vill du begära en offert?
Välkommen att kontakta oss på Torell Pump
så hjälper vi dig!