Bansilar avänds för intagsvatten till vattenverk, kraftverk, petrokemi, stålverk och andra industrianläggningar.

Bandsilar Passavant-Geiger

Under årtionden har Geiger® och Passavant® bandsilar framgångsrikt levererat intagsvatten till vattenverk, kraftverk, petrokemi, stålverk och andra industrianläggningar världen över.

Maskinerna byggs enligt just era behov och specifikationer, allt från smala till breda och djupa kanaler. Med maskvidder efter just era behov, oavsett om det är alger eller större partiklar som ni behöver sila bort.

Kanalbredd: 1,0 – 7,0 m
Kanaldjup: 1 – 20 m
Maskvidd: 0,2 – 10,0 mm
Kapacitet: upp till 100 000 m³/h

Kontakta oss med dina frågor eller för en offert!

Produktansvarig

Reservdelar

Dual-Flow (Out-to-In) Bandsilar

Dual-Flow bandsilar installeras längs vattenflödesriktningen med maskinens öppning mot det renade flödet.
Rå/smutsigt vatten strömmar genom sildukarna på båda sidorna av maskinen. Efter filtrering av råvattnet lämnar det filtrerade vattnet skärmen från mitten.
Större partiklar samlas effektivt samlas upp av skopor medan de finare partiklarna, som fastnat på sildukarna transporteras upp till uppsamlingstråget.
Både grövre och finare partiklar rengörs av vattenstrålar från ett tvättvattensystem.
Det uppsamlade skräpet kan således släppas tillbaka ut via ett uppsamlingstråg.

Unika detaljer

  • Kan installeras i självbärande ram
  • Hög kapacitet och tillförlitlighet
  • Högkvalitativa kedjor med polyamidvalsar
  • Möjlighet till katodiskt korrosionsskydd

Centre-Flow (In-to-Out) Bandsilar

Centre-Flow bandsilar installeras längs vattenflödesriktningen med maskinens öppning mot det orenade flödet.
Rå/smutsigt vatten strömmar genom sildukarna på båda insidorna av maskinen. Efter filtrering av råvattnet lämnar det filtrerade vattnet skärmen från sidorna.
Större partiklar samlas effektivt samlas upp av skopor medan de finare partiklarna, som fastnat på sildukarna transporteras upp till uppsamlingstråget.
Både grövre och finare partiklar rengörs av vattenstrålar från ett tvättvattensystem.
Det uppsamlade skräpet kan således släppas tillbaka ut via ett uppsamlingstråg.

Unika detaljer

  • Kan installeras i självbärande ram
  • Hög kapacitet och tillförlitlighet
  • Högkvalitativa kedjor med polyamidvalsar
  • Möjlighet till katodiskt korrosionsskydd
  • Ingen överföring av skräp till renvattensidan
  • Ingen ackumulering av skräp längst ner på kanalen

Segment

Bandsil | Passavant
Vatten & Avlopp
Bandsil | Passavant
Kraftverk
Bandsil | Passavant
OEM
Bandsil | Passavant
Papper & Massa
Bandsil | Passavant
Marin
Bandsil | Passavant
Industri