Noggerath Centre-Flo™

centre-flo

Noggerath® Center-Flo ™ är en modern, effektiv och platsbesparande sillösning med ett revolutionerande drivkoncept.
I motsats till konventionell teknik har Center-Flo en kedjelös drivning med axel och drev på den rena utsidan av silbältet.

Utformningen av silen gör att rotationshastigheten kan optimeras för omhändertagandet av de fasta partiklarna.
Med den rena och orenade sidan strikt åtskilda fås en garanterat ren sida, utan fasta partiklar som kommit över från drivningen.

Den innovativa utformningen, med sin hexagonala utformning som inspirerats av bin, ger en extremt stor öppen sil-area (upp till 90%) och minskar därmed tryckförlusterna över silen och möjliggör en betydligt högre genomströmning.

Centre-Flo är en modulär design som kan optimeras och anpassas till en mängd olika kanaldjup, flödeshastighet och driftnivåer.
Center-Flo kan också utrustats med en bypass-lucka som tar bort behovet av separata system för denna funktion.

Kanalbredd: 70 – 240 cm
Kanaldjup: upp till 10 m
Installationsvinkel: 90°
Maskvidd:
2 m – 10 mm
Kapacitet: 200 – 3000 l/s

På Torell Pump har vi sedan 1962 levererat både flödesteknik och specialistkunskap i ett och samma paket – därmed har vi stor produktkunskap och vi arbetar fortfarande med samma leverantörer som vi gjort sedan starten för nästan mer än 50 år sedan. Detta ger dig trygghet, både i vårt engagemang och service, och även för dig som kund: med oss vet du alltid vad du får.

Tveka aldrig att rådfråga oss, vi hjälper gärna till med både rådgivning och service. Vi tillhandahåller även service och reservdelar till era bandsilar.

Välkommen att ta kontakt med oss på Torell Pump!

Kontakta oss med dina frågor eller för en offert!

Produktansvarig

Reservdelar

Noggerath® Center-Flo ™ installeras vertikalt i kanalen. Fasta partiklar som som fångas upp av silen ackumuleras gradvis i panelerna och så småningom kommer vattennivån uppströms att öka. När den inställda driftsvattennivån nås, roterar silen tills den låga driftsvattennivån har uppnåtts igen.
De fasta partiklar som fångats av silen förflyttas upp och deponeras i ett tråg installerat nära enhetens topp. Tvättvatten används för att spola bort fasta partiklar från silpanelerna.
Rinnande vatten används i tråget för att transportera partiklarna till tvättpressen.

Unika detaljer

 • Drivenhet är monterad på den rena utsidan. Vilket säkerställer reningsgraden och ger enkel service.
 • Ingen lös kedja utan fast monterad driv-ring, ger drivsäkerhet och enkelt underhåll.
 • De hexagonala silelementen med extremt stor öppen sil-area (upp till 90%)
 • Individuellt utbytbara silelement
 • Lågt underhållsbehov, med få slitdelar och enkel åtkomst
 • Integrerat nödöverflöde i bakplattan
 • Möjligt att integrera tvättpress

Bikakeformade- / Hexagonala- silpanelerna

 • Upp till 90 % öppen yta (5 mm)
 • Upp till 50 % större genomflöde än perforerad plåt (5 mm)
 • Ger större flöde vid samma installationsförutsättningar.
  • Öka ert flöde utan att bygga om kanaler
 • Ingen lös kedja utan fast monterad driv-ring, ger drivsäkerhet och enkelt underhåll.

Segment

Centre-Flo
Vatten & Avlopp
Centre-Flo
Kraftverk
Centre-Flo
OEM
Centre-Flo
Papper & Massa
Centre-Flo
Marin
Centre-Flo
Industri