Centrifugalpumpar

Centrifugalpumpar

Centrifugalpumpar transporterar vatten och annan vätska. De finns flera olika modeller; horisontella pumpar, vertikala pumpar, in-line m.m. Allweiler och FTI är två starka varumärken inom området. Deras produkter är av hög kvalitet och används professionellt inom VA och industribranschen.

Allweiler

Allweiler har ett brett spektrum av centrifugalpumpar för många olika fluider, neutrala eller aggressiva, rena eller förorenade, kalla eller varma, giftiga eller skonsamma för miljön

FTI