STRATE Pumpstation

– effektivt alternativ till en dränkbar pump

STRATEs pumpstation Awalift är en dränkbar avloppspump, dvs en dränkbar pump för avloppsvatten – men inte i den klassiska bemärkelsen. STRATES dränkbara avloppspumpstation ger en betydligt torrare och smidigare arbetsmiljö, eftersom vattnet ryms inuti pumpen istället för utanför. Pumpstationen sköljer rent, men kommer aldrig i kontakt med det som i vanliga fall riskerar att orsaka stopp i en ordinär dränkbar pump, tack vare STRATEs unika konstruktion med kombinationen av centrifugalpump och separationskärl.

STRATE – ett alternativ till dränkbar avloppspump

Svårigheterna för många typer av vanliga dränkbara avloppspumpar är att de riskerar igensättning, då större partiklar hamnar i avloppsvattnet. Detta kan man till viss del lösa med hjälp av installationen av en avloppskvarn som tillval, men trots detta kräver en dylik konstruktion regelbundna pumprensningar, som ofta blir kostsamma och opraktiska. 

Med en STRATE Pumpstation behövs ingen extra avloppskvarn, driften av pumpstationen blir betydligt mer kostnadseffektiv, och vid eventuella pumprensningar kan dessa ske i en arbetsmiljö som är betydligt torrare och mer lätthanterlig.

HUR KAN STRATES PUMPSTATIONER HJÄLPA ER?

VI PÅ TORELL PUMP HAR MER ÄN 50 ÅRS ERFARENHET AV BRANSCHEN

Vi berättar gärna mer om fördelarna med Strates pumpstationer.

Fördelar med STRATEs pumpstation vs en dränkbar pump: 

  • Kostnadseffektiv drift
  • Förbättrad arbetsmiljö
  • Lång livslängd – kräver aldrig akut underhåll
  • Pumpstationen har kapacitet för pumphöjder upp till 150 m.
Strate pumpstationer.

Kontakta oss