Installeras i inloppskammaren. Silarna består av roterande halvmåneformade silpaneler.

MultiDisc® Geiger

MultiDisc® silen är en kompakt silenhet som installeras i inloppskammaren över vattenflödesriktningen.
Geiger MultiDisc® silarna består av roterande halvmåneformade silpaneler.
Panelerna är av trådnät eller av perforerad plast (PE eller POM).
Det kvarhållna skräpet transporteras till golvnivå och avlägsnas effektivt med hjälp av en sprayvattenanordning.
Geiger MultiDisc® silar installeras i öppna kanaler.
Eftersom Multidisc® installeras över kanalen, behövs det avsevärt mindre utrymme än traditionella för bandsilar, vilket innebär lägre konstruktionskostnader.

Kanalbredd: 1,0 – 3,5 m
Kanaldjup: 1,2 – 25 m
Installationsvinkel: 90°
Maskvidd:
 500 µm – 10 mm
Kapacitet: upp till 50 000 m³/h

Kontakta oss med dina frågor eller för en offert!

Produktansvarig

Reservdelar

Segment

Multidisc
Vatten & Avlopp
Multidisc
Kraftverk
Multidisc
OEM
Multidisc
Papper & Massa
Multidisc
Marin
Multidisc
Industri