pleuger

Dränkbara pumpar från Pleuger 

Pleugers driftsäkra och högkvalitativa dränkbara pumpar är resultatet av Pleugers utveckling av vattenfyllda dränkbara motorer. Den vattenfyllda undervattensmotorn utvecklades 1928 av Friedrich Wilhelm Pleuger och användes för första gången vid konstruktionen av tunnelbanan i Berlin för att pumpa undan grundvattnet med Pleugers undervattenspumpar. Pleuger Industries har sedan dess fortsatt med många andra innovativa lösningar och pumpar från Pleuger är än idag synonymt med undervattensapplikationer.

  • Kapacitet: Upp till 180 000 m3/h
  • Lyfthöjd: Upp till 700 m
  • Utföranden: Djupbrunnspump, gruvpump, tryckstegringspump, intagspump, översvämningspump. 

 

Stort utbud av kvalitetspumpar  

Här kan du se Torell Pumps utbud av djupbrunnspumpar från Pleuger. Dessa pumpar används världen över för exempelvis dricksvatten, olje- och gasindustrin och gruvindustrin. Nedsänkbara (dränkbara) pumpar (även kända som djupbrunnspumpar) från Pleuger är driftsäkra och underhållsfria produkter som uppfyller alla prestandakrav. Förutom pumpar i standardkonfiguration erbjuder Pleuger också skräddarsydda pumpar för att säkerställa högsta nivå av driftsäkerhet och prestanda i alla applikationer – även under de svåraste förhållandena. 

 

Välkommen att ta kontakt med oss på Torell Pump för mer information om våra dränkbara pumpar från Pleuger!

Kontakta oss med dina frågor eller för en offert!

Produktansvarig

Djupbrunnspump

Pleugers dränkbara pumpenheter är enstegs eller flerstegs centrifugalpumpar som vanligtvis är kopplade med vattenfyllda motorer som standard, eller oljefyllda motorer för speciella tillämpningar. För denna applikation monteras motorn under pumpen och sugområdet är beläget ovanför motorn. Djupbrunnspumpar finns i standardkonfigurationer från 4 ”motorstorlek eller som anpassad design från 6” motorstorlek.

Kapacitet: 1 – 7 000 m3/h
Lyfthöjd: 2 – 700 m
Applikationer: Grundvatten, Vatten & Avlopp, Dricksvatten, Brunnar, Gruvor, Jordbruk (bevattning och dränering), Processpump, Kylvattenpump, Ballastpump, Fjärrvärmepump etc.

Gruvpump

Pleuger´s gruvpumpar är enstegs eller flerstegs centrifugalpumpar som vanligtvis är kopplade med vattenfyllda motorer som standard, eller oljefyllda motorer för speciella tillämpningar. För denna applikation monteras motorn under pumpen och sugområdet är beläget ovanför motorn. För gruvpumpar finns kraftkabeln i ett vattenfylt skyddsrör (vattenfyllda motorer med ATEX-certifikat) eller med en specialkabel är ansluten med plugg till motorn (oljefyllda motorer). Den speciella designen säkerställer en säker drift i explosiva atmosfärer. Gruvpumpar tillverkas endast enligt kundspecifikationer.

Kapacitet: 5 – 4 500 m3/h
Lyfthöjd: 7 – 700 m
Applikationer: Gruv (avvattning och vattenförsörjning), processpump, Råoljepump, Rafinaderipump, Grottrumspump, Dräneringspump etc.

Tryckstegringspump

Pleuger´s tryckstegringpumpar är enstegs- eller flerstegs centrifugalpumpar kombinerade med vattenfyllda motorer. Enheten är anordnad i en kompakt hölje och kan installeras både vertikalt eller hosisontellt i en rörledning för att öka trycket. Tryckstegringspumparna finns i standardkonfiguration eller enligt särskilda kundkrav.

Kapacitet: 5 – 4 500 m3/h
Lyfthöjd: 7 – 700 m
Applikationer: Kommunalt Vatten, Dricksvatten, Tryckhöjning, Processpump, Simbassänger, Vatteninjektion, Brandpump, Kylpump etc.
Fördelar: Underhållsfri, mycket låg ljudnivå, enkel installation utan justering och linjering.

Polderpump

Pleuger´s bottenintagspumpar är en- eller flerstegs centrifugalpumpar som är kopplade till vattenfyllda motorer. Motorn är anordnad ovanför pumpen i ett speciellt förbikopplingsskydd och pumpintaget är placerat i den nedre delen av enheten. Konstruktionen gör det möjligt att minska vattennivån till en mycket låg nivå. Bottenintagspumpenheter är konstruerade för vertikal eller lätt lutande installation. Pumpenheterna finns i standardkonfiguration eller enligt särskilda kundkrav.

Kapacitet: 5 – 7 000 m3/h
Lyfthöjd: 2 – 350 m
Applikationer: Grundvatten, Vatten & Avlopp, Dricksvatten, Brunnar, Gruvor, Jordbruk (bevattning och dränering), Processpump, Kylvattenpump, Ballastpump, Fjärrvärmepump etc.

Pumpstationspump

Pleuger´s översvämningsskyddspumpar är en- eller flerstegs centrifugalpumpar med en axiell hydraulisk pumphjulskonstruktion, som är kopplade till vattenfyllda motorer. Dessa enheter är utformade för att pumpa stora volymer vatten vid låga tryck. Pumpstationsenheter finns i standardkonfiguration eller enligt särskilda kundkrav.

Kapacitet: 150 – 180 000 m3/h
Lyfthöjd: 2 – 20 m
Applikationer: Kust- och översvämningsskydd, torrdockor, Dränering, Kylvatten etc.

Segment

Pleuger
Vatten & Avlopp
Pleuger
Kraftverk
Pleuger
OEM
Pleuger
Papper & Massa
Pleuger
Marin
Pleuger
Industri