Excenterskruvpumpar

Rotorn drivs av en drivaxel försedd med två knutar. Inloppet för mediet som ska pumpas sitter vertikalt mot drivaxeln, och utloppet är placerat i andra änden av rotorn. (Vissa excenterskruvpumpar har ett kvadratiskt inlopp, vilket gör det möjligt för dessa pumpar att bearbeta även icke-viskösa medier, dvs medier som inte flyter alls.)

ALLWEILER EXCENTERSKRUVPUMP

Allweiler excenterskruvpumpar kan användas till praktiskt taget alla typer av vätskor; från tunnflytande till mycket trögflytande torrslam. Förutom att Allweilers excenterskruvpump är relativt okänslig för tryck och viskositetsvariationer, har excenterskruvpumpen även en utmärkande god sugförmåga. Flödet är direkt proportionellt mot varvtalet, dvs. pumpkurvan är en linjär.

Våra excenterskruvpumpar är väl lämpade för pumpning av avloppsslam, kalkslurry samt kemikalier.

Fler användningsområden är:

  • Excenterskruvpumpen hanterar avloppsslam med varierande TS-halt
  • Excenterskruvpumpen sköter pumpning av polymér, järnsulfat, kalk­slurry, etc.
  • Pumpning av avvattnat slam från centrifuger eller silbandpressar upp till ca: TS 35 %
  • Pumpning och dosering av kemikalier
  • Inom biogasanläggningar kan excenterskruvpumpen med fördel användas vid pumpning av malet substrat.

HUR FUNGERAR EN EXCENTERSKRUVPUMP?

En excenterskruvpump består av en rotor (den roterande inre delen av excenterskruvpumpen) och en stator (den statiska delen som omsluter den inre roterande).

Rotorn drivs av en drivaxel försedd med två knutar. Inloppet för mediet som ska pumpas sitter vertikalt mot drivaxeln, och utloppet är placerat i andra änden av rotorn. (Vissa excenterskruvpumpar har ett kvadratiskt inlopp, vilket gör det möjligt för dessa pumpar att bearbeta även icke-viskösa medier, dvs medier som inte flyter alls.)

Standardpumpar

Torrslam

Informationsfilmer

Pumpserie

Bild

Prestanda

Länkar

AE 1,2 E
– Kopplat utförande

Tryck: max 10 bar
Flöde: max 450 m3/h

Pumpserie

Bild

Prestanda

Länkar

SEZP
– Enkel mataskruv

Tryck: max 10 bar
Flöde: max 21 m3/h
TS: max 30 %

Standardpumpar

Pumpserie

Bild

Prestanda

Länkar

Pumpserie

AE 1,2 E
– Kopplat utförande

Bild

Prestanda

Tryck: max 10 bar
Flöde: max 450 m3/h

Torrslam

Pumpserie

Bild

Prestanda

Länkar

Pumpserie

SEZP
– Enkel mataskruv

Bild

Prestanda

Tryck: max 10 bar
Flöde: max 21 m3/h
TS: max 30 %

Informationsfilmer

Excenterskruvpumpar

Rotorn drivs av en drivaxel försedd med två knutar. Inloppet för mediet som ska pumpas sitter vertikalt mot drivaxeln, och utloppet är placerat i andra änden av rotorn. (Vissa excenterskruvpumpar har ett kvadratiskt inlopp, vilket gör det möjligt för dessa pumpar att bearbeta även icke-viskösa medier, dvs medier som inte flyter alls.)

HUR FUNGERAR EN EXCENTERSKRUVPUMP?

En excenterskruvpump består av en rotor (den roterande inre delen av excenterskruvpumpen) och en stator (den statiska delen som omsluter den inre roterande).

Rotorn drivs av en drivaxel försedd med två knutar. Inloppet för mediet som ska pumpas sitter vertikalt mot drivaxeln, och utloppet är placerat i andra änden av rotorn. (Vissa excenterskruvpumpar har ett kvadratiskt inlopp, vilket gör det möjligt för dessa pumpar att bearbeta även icke-viskösa medier, dvs medier som inte flyter alls.)

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN EN EXCENTERSKRUVPUMP OCH EN SKRUVPUMP?

Den största skillnaden mellan en excenterskruvpump och en skruvpump är att:

  • Excenterskruvpumpen kan användas för vätskor med slitande innehåll och/eller fasta partiklar, samt kan användas för noggrann dosering av vätskor. Excenterskruvpumpen behåller ett stabilt flöde även vid ökat tryck på trycksidan, samt hanterar mediet varsamt tack vare sina låga skjuvkrafter och mycket små pulsationer. En excenterskruvpump med kvadratiskt inlopp och matarskruvar kan dessutom pumpa även icke flytande medier. Dessa egenskaper saknas hos skruvpumpar.
  • En skruvpump är en helt annan pumptyp som klarar av de flesta vätskor som har en smörjande egenskap. Vanligtvis har en skruvpump två eller tre roterande skruvar som transporterar vätskan. Skruvpumpar används i första hand för att pumpa t.ex. bio-olja, brännolja, hydraulolja och smörjolja.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Besök oss

Hammarby allé 91
120 63 Stockholm

Serviceverkstad

Ringtrastvägen 3
591 37 Motala

Kontaktuppgifter

+46 (0)8 – 718 30 40
info@torellpump.se

Sociala medier

Torell Pump AB Copyright © 2021