Excenterskruvpumpar – Allweiler

Allweiler excenterskruvpumpar kan användas till praktiskt taget alla typer av vätskor; från tunnflytande till mycket trögflytande torrslam. Förutom att Allweilers excenterskruvpump är relativt okänslig för tryck och viskositetsvariationer, har excenterskruvpumpen även en utmärkande god sugförmåga. Flödet är direkt proportionellt mot varvtalet, dvs. pumpkurvan är en linjär.

Våra excenterskruvpumpar är väl lämpade för pumpning av avloppsslam, kalkslurry samt kemikalier.

Fler användningsområden är:

  • Excenterskruvpumpen hanterar avloppsslam med varierande TS-halt
  • Excenterskruvpumpen sköter pumpning av polymér, järnsulfat, kalk­slurry, etc.
  • Pumpning av avvattnat slam från centrifuger eller silbandpressar upp till ca: TS 35 %
  • Pumpning och dosering av kemikalier
  • Inom biogasanläggningar kan excenterskruvpumpen med fördel användas vid pumpning av malet substrat.

 

Standardpumpar

Optifix

Dosering

Torrslam

Övriga

Produktfilmer

Pumpserie

Bild

Prestanda

Länkar

AE (1, 2) E
– Kopplat pumputförande

Tryck: max 10 bar
Flöde: max 450 m3/h

AE (1, 2) N
– Kopplat pumputförande

Tryck: max 16 bar
Flöde: max 290 m3/h

AE (1+1, 2, 2+2, 4, 4+4) H, V
– Kopplat pumputförande

Tryck: max 48 bar
Flöde: max 174 m3/h

AEB (1, 2) E
– Blockpumpsutförande

Tryck: max 6 bar
Flöde: max 174 m3/h

AEB (1, 2) N
– Blockpumpsutförande

Tryck: max 12 bar
Flöde: max 111 m3/h

Pumpserie

Bild

Prestanda

Länkar

AEB 2 E
– Blockpump
– Stator/rotorbyte möjligt utan att släppa på flänsarna

Tryck: max 10 bar
Flöde: max 66 m3/h

AEB 1 F
– Blockpump
– Stator/rotorbyte möjligt utan att släppa på flänsarna

Tryck: max 6 bar
Flöde: max 96 m3/h

Pumpserie

Bild

Prestanda

Länkar

AEB _ _ -DE
– Blockpumpsutförande

Tryck: max 24 bar
Flöde: max 33 l/min

ADBP
– Blockpumpsutförande

UTGÅTT UR SORTIMENTET

ADP
– Kopplat pumputförande

UTGÅTT UR SORTIMENTET

ANBP
– Blockpumpsutförande

UTGÅTT UR SORTIMENTET

ANP
– Kopplat pumputförande

UTGÅTT UR SORTIMENTET

Pumpserie

Bild

Prestanda

Länkar

AE (1, 2, 4) N … -RG
– Med dubbla matarskruvar

Tryck: max 20 bar
Flöde: max 30 m3/h
TS: max 35 – 40 %

SEZP
– Med enkel matarskruv

Tryck: max 10 bar
Flöde: max 21 m3/h
TS: max 30 %

AE (1, 2, 4) N, H … – ZD
– Med enkel matarskruv

Tryck: max 36 bar
Flöde: max 102 m3/h
TS: max 30 %

AEB (1, 2, 4) N, H … – ZE
– Blockpump
– Med enkel matarskruv

Tryck: max 24 bar
Flöde: max 45 m3/h
TS: max 30 %

Pumpserie

Bild

Prestanda

Länkar

AEB 1 E … – ME
– Mobilt utförande

Tryck: max 6 bar
Flöde: max 42 m3/h

SETP
– Vertikalt installerad excenterskruvpump

 

Tryck: max 10 bar
Flöde: max 140 (40) m3/h

SETBP
– Vertikalt installerad excenterskruvpump i blockversion

Tryck: max 10 bar
Flöde: max 40 m3/h

SEFBP
– Vertikal excenterskurvpump för tömning av tankar

Tryck: max 6 bar
Flöde: max 40 m3/h

Optifix - Den servicevänliga pumpen

ALLDUR-statorer - För slitande media

Standardpumpar

Pumpserie

Bild

Prestanda

Länkar

Pumpserie

AE (1, 2) E
– Kopplat pumputförande

Bild

Prestanda

Tryck: max 10 bar
Flöde: max 450 m3/h

Pumpserie

AE (1, 2) N
– Kopplat pumputförande

Bild

Prestanda

Tryck: max 16 bar
Flöde: max 290 m3/h

Pumpserie

AE (1+1, 2, 2+2, 4, 4+4) H, V
– Kopplat pumputförande

Bild

Prestanda

Tryck: max 48 bar
Flöde: max 174 m3/h

Pumpserie

AEB (1, 2) E
– Blockpumpsutförande

Bild

Prestanda

Tryck: max 6 bar
Flöde: max 174 m3/h

Pumpserie

AEB (1, 2) N
– Blockpumpsutförande

Bild

Prestanda

Tryck: max 12 bar
Flöde: max 111 m3/h

Optifix

Pumpserie

Bild

Prestanda

Länkar

Pumpserie

AEB 2 E
– Blockpump
– Stator/rotorbyte möjligt utan att släppa på flänsarna

Bild

Prestanda

Tryck: max 10 bar
Flöde: max 66 m3/h

Pumpserie

AEB 1 F
– Blockpump
– Stator/rotorbyte möjligt utan att släppa på flänsarna

Bild

Prestanda

Tryck: max 6 bar
Flöde: max 96 m3/h

Dosering

Pumpserie

Bild

Prestanda

Länkar

Pumpserie

AEB _ _ -DE
– Blockpumpsutförande

Bild

Prestanda

Tryck: max 24 bar
Flöde: max 33 l/min

Pumpserie

ADBP
– Blockpumpsutförande

Bild

Prestanda

UTGÅTT UR SORTIMENTET

Pumpserie

ADP
– Kopplat pumputförande

Bild

Prestanda

UTGÅTT UR SORTIMENTET

Pumpserie

ANBP
– Blockpumpsutförande

Bild

Prestanda

UTGÅTT UR SORTIMENTET

Pumpserie

ANP
– Kopplat pumputförande

Bild

Prestanda

UTGÅTT UR SORTIMENTET

Torrslam

Pumpserie

Bild

Prestanda

Länkar

Pumpserie

AE (1, 2, 4) N … -RG
– Med dubbla matarskruvar

Bild

Prestanda

Tryck: max 20 bar
Flöde: max 30 m3/h
TS: max 35 – 40 %

Pumpserie

SEZP
– Med enkel matarskruv

Bild

Prestanda

Tryck: max 10 bar
Flöde: max 21 m3/h
TS: max 30 %

Pumpserie

AE (1, 2, 4) N, H … – ZD
– Med enkel matarskruv

Bild

Prestanda

Tryck: max 36 bar
Flöde: max 102 m3/h
TS: max 30 %

Pumpserie

AEB (1, 2, 4) N, H … – ZE
– Blockpump
– Med enkel matarskruv

Bild

Prestanda

Tryck: max 24 bar
Flöde: max 45 m3/h
TS: max 30 %

Övriga

Pumpserie

Bild

Prestanda

Länkar

Pumpserie

AEB 1 E … – ME
– Mobilt utförande

Bild

Prestanda

Tryck: max 6 bar
Flöde: max 42 m3/h

Pumpserie

SETP
– Vertikalt installerad excenterskruvpump

 

Bild

Prestanda

Tryck: max 10 bar
Flöde: max 140 (40) m3/h

Pumpserie

SETBP
– Vertikalt installerad excenterskruvpump i blockversion

Bild

Prestanda

Tryck: max 10 bar
Flöde: max 40 m3/h

Pumpserie

SEFBP
– Vertikal excenterskurvpump för tömning av tankar

Bild

Prestanda

Tryck: max 6 bar
Flöde: max 40 m3/h

Produktfilmer

Optifix - Den servicevänliga pumpen

ALLDUR-statorer - För slitande media

Excenterskruvpumpar – Allweiler

Allweiler excenterskruvpumpar kan användas till praktiskt taget alla typer av vätskor; från tunnflytande till mycket trögflytande torrslam. Förutom att Allweilers excenterskruvpump är relativt okänslig för tryck och viskositetsvariationer, har excenterskruvpumpen även en utmärkande god sugförmåga. Flödet är direkt proportionellt mot varvtalet, dvs. pumpkurvan är en linjär.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Besök oss

Hammarby allé 91
120 63 Stockholm

Serviceverkstad

Ringtrastvägen 3
591 37 Motala

Kontaktuppgifter

+46 (0)8 – 718 30 40
info@torellpump.se

Sociala medier

Torell Pump AB Copyright © 2021