Kugghjulspumpar – Varisco

Vi på Torell Pump erbjuder högkvalitativa kugghjulspumpar från Varisco, med hög verkningsgrad och mycket låga pulsationer.

Kugghjulspumpar Varisco

Kugghjulspumparna ger en konstant pumpkapacitet, direkt proportionerlig mot rotationshastigheten och praktiskt taget oberoende av trycket. Pumparna är av en robust och kraftig konstruktion med invändig kugg för att hantera höga viskositeter, och utvändig kugg för att hantera de vätskor som har låg viskositet. Varisco erbjuder även magnetkopplade kugghjulspumpar samt pumpar i ATEX-utförande, för ett läckagefritt och nästan underhållsfritt ägande.

KUGGHJULSPUMPAR FÖR HYDRAULIK, OLJA, VÄTSKOR M.M.

Variscos kugghjulspumpar kan användas till ett antal olika medier, och pumpar utan problem vätskor med olika viskositet utan fasta partiklar:

 • Kemiska produkter
 • Hydraulik
 • Olja och oljeprodukter
 • Tvål och tvättmedel
 • Lim
 • Färg och bläck
 • Vätskor med hög temperatur
 • Choklad och andra livsmedel

 

Pumpserier

Funktion och Fördelar

Dokument

Pumpserie

Bild

Prestanda

Länkar

V-serien
– Invändig kugg

Flöde: max 240 m3/h
Tryck: 16 bar
Viskositet: max 100 000 cSt
Temperatur: max 200 °C

G-serien
– utvändig kugg

Flöde: max 96 m3/h
Tryck: 15 bar
Viskositet: max 150 000 cSt
Temperatur: max 200 °C

S-MAXMAG-serien
– invändig kugg
– magnetkopplat

Flöde: 82 m3/h
Tryck: 12 bar
Viskositet: 20 000 cSt
Temperatur: 200 °C

Innerkugghjulspumpens funktion

Flödet genereras av två kugghjul där det ena är drivande och det andra medlöpande till viss del separerade av en skiljevägg. När kugghjulen börjar rotera dras vätskan in i de hålrummen som bildas mellan det medlöpande innerkuggade hjulet och skiljeväggen. När sedan de både kugghjulen kuggar i varandra tvingas vätskan ut ur pumpen. Detta resulterar i ett väldigt stabilt och pulsationsfritt flöde.

Fördelar med en innerkugghjulspump

 • God sugförmåga
 • Klarar av högviskösa vätskor
 • Pulsationsfritt flöde
 • Helt reversibel
 • Skonsam hantering av känsliga vätskor

Ytterkugghjulspumpens funktion.

En ytterkugghjulspump har två utvändigt kuggade hjul där det ena är drivande och det andra medlöpande. När kugghjulen börjar snurra transporteras vätskan i de hålrum som bildas mellan pumphuset och kugghjulen, från sugsidan till trycksidan av pumpen. Denna kugghjulspump klarar att jobba mot ett högre mottryck

Fördelar med en ytterkugghjulpump

 • Pulsationsfritt flöde
 • Klarar ett högre mottryck
 • Utmärkt för vätskor med låg viskositet

Pumpserier

Pumpserie

Bild

Prestanda

Länkar

Pumpserie

V-serien
– Invändig kugg

Bild

Prestanda

Flöde: max 240 m3/h
Tryck: 16 bar
Viskositet: max 100 000 cSt
Temperatur: max 200 °C

Pumpserie

G-serien
– utvändig kugg

Bild

Prestanda

Flöde: max 96 m3/h
Tryck: 15 bar
Viskositet: max 150 000 cSt
Temperatur: max 200 °C

Pumpserie

S-MAXMAG-serien
– invändig kugg
– magnetkopplat

Bild

Prestanda

Flöde: 82 m3/h
Tryck: 12 bar
Viskositet: 20 000 cSt
Temperatur: 200 °C

Funktion och Fördelar

Innerkugghjulspumpens funktion

Flödet genereras av två kugghjul där det ena är drivande och det andra medlöpande till viss del separerade av en skiljevägg. När kugghjulen börjar rotera dras vätskan in i de hålrummen som bildas mellan det medlöpande innerkuggade hjulet och skiljeväggen. När sedan de både kugghjulen kuggar i varandra tvingas vätskan ut ur pumpen. Detta resulterar i ett väldigt stabilt och pulsationsfritt flöde.

Fördelar med en innerkugghjulspump

 • God sugförmåga
 • Klarar av högviskösa vätskor
 • Pulsationsfritt flöde
 • Helt reversibel
 • Skonsam hantering av känsliga vätskor

Ytterkugghjulspumpens funktion.

En ytterkugghjulspump har två utvändigt kuggade hjul där det ena är drivande och det andra medlöpande. När kugghjulen börjar snurra transporteras vätskan i de hålrum som bildas mellan pumphuset och kugghjulen, från sugsidan till trycksidan av pumpen. Denna kugghjulspump klarar att jobba mot ett högre mottryck

Fördelar med en ytterkugghjulpump

 • Pulsationsfritt flöde
 • Klarar ett högre mottryck
 • Utmärkt för vätskor med låg viskositet

Dokument

Kugghjulspumpar – Varisco

Vi på Torell Pump erbjuder högkvalitativa kugghjulspumpar från Varisco, med hög verkningsgrad och mycket låga pulsationer.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Besök oss

Hammarby allé 91
120 63 Stockholm

Serviceverkstad

Ringtrastvägen 3
591 37 Motala

Torell Pump AB Copyright © 2021