IMO pumpar

På Torell Pump erbjuder vi högkvalitativa skruvpumpar från IMO – både högtryckspumpar och lågtryckspumpar. IMOs skruvpumpar är världsledande inom bränslehantering. De är effektiva och pålitliga för både brännoljor, bio-oljor och smöroljori exempelvis pappersbruk, kraft-värmeverk eller ombord på fartyg. IMO har också en ledande roll inom utvecklingen av magnetkopplade, tätningsfria pumpar.

IMO HÖGTRYCKSPUMPAR OCH LÅGTRYCKSPUMPAR

IMOs skruvpumpar är treskruviga, med en kraftrotor i form av en centraldriven skruv, och de två andra fungerar som tätningsskruvar. Skruvarna är hydrodynamiskt lagrade i pumphuset och anpassade för smörjande och icke-aggressiva vätskor.

Läs mer om IMO lågtrycks- och högtryckspumpar under respektive flik!

Användningsområden
Pumpar tillverkade med tre skruvar används ofta för smörjning av maskiner, hydrauliska hissar, transport av eldningsolja. I raffinaderier, processer med höga temperaturer, kraftkrävande applikationer för hydrauliska maskiner t.ex: oljor, bensinpumpar, brännoljepumpar eller bitumen.

Kapacitet: Upp till 750 m3/h
Tryck: Upp till 250 bar
Viskositet: 1,4-5 000 cSt
Temperatur: Upp till 155° C

Lågtryckspumpar

Mellantryckspumpar

Högtryckspumpar

Dokumentation

Pumpserie

Bild

Prestanda

Länkar

LPD Gen 1

Maxtryck: 16 bar
Flöde: 10-180 l/min

ACD Gen 6

Maxtryck: 7 bar
Flöde: 10-42 l/min

ACE Gen 3

Maxtryck: 16 bar
Flöde: 10-180 l/min

ACE Gen 4
– Magnetkopplad

Matryck: 16 bar
Flöde: 8-175 l/min

LPE Gen 3

Maxtryck: 16 bar
Flöde: 10-180 l/min

LPE Gen 4
– magnetkopplad

Maxtryck: 16 bar
Flöde: 8-175 l/min

ACG Gen 7

Maxtryck: 16 bar
Flöde: 80-1200 l/min

ACG Gen 8
– Magnetkopplad

Maxtryck: 16 bar
Flöde: 75-1180 l/min

ACF Gen 5

Maxtryck: 16 bar
Flöde: 310-2900 l/min

LPQ Gen 1

Maxtryck: 16 bar
Flöde: 1450-8100 l/min

Pumpserie

Bild

Prestanda

Länkar

E4 Gen 1

Maxtryck: 100 bar
Flöde: 10-850 l/min

Pumpserie

Bild

Prestanda

Länkar

D4 Gen 2

Maxtryck: 160 bar
Flöde: 10-1050 l/min

D6 Gen 3

Maxtryck: 250 bar
Flöde: 100-900 l/min

Installation och uppstart

Installation and Start-up Instruction (Low pressure pumps) SE
Installation and Start-up Instruction (Low pressure pumps) ENG
Installation and Start-up Instruction (Medium and High pressure pumps) SE
Installation and Start-up Instruction (Medium and High pressure pumps) ENG

Reservdelsboken

Reservdelsbok 2016

Lågtryckspumpar

Pumpserie

Bild

Prestanda

Länkar

Pumpserie

LPD Gen 1

Bild

Prestanda

Maxtryck: 16 bar
Flöde: 10-180 l/min

Pumpserie

ACD Gen 6

Bild

Prestanda

Maxtryck: 7 bar
Flöde: 10-42 l/min

Pumpserie

ACE Gen 3

Bild

Prestanda

Maxtryck: 16 bar
Flöde: 10-180 l/min

Pumpserie

ACE Gen 4
– Magnetkopplad

Bild

Prestanda

Matryck: 16 bar
Flöde: 8-175 l/min

Pumpserie

LPE Gen 3

Bild

Prestanda

Maxtryck: 16 bar
Flöde: 10-180 l/min

Pumpserie

LPE Gen 4
– magnetkopplad

Bild

Prestanda

Maxtryck: 16 bar
Flöde: 8-175 l/min

Pumpserie

ACG Gen 7

Bild

Prestanda

Maxtryck: 16 bar
Flöde: 80-1200 l/min

Pumpserie

ACG Gen 8
– Magnetkopplad

Bild

Prestanda

Maxtryck: 16 bar
Flöde: 75-1180 l/min

Pumpserie

ACF Gen 5

Bild

Prestanda

Maxtryck: 16 bar
Flöde: 310-2900 l/min

Pumpserie

LPQ Gen 1

Bild

Prestanda

Maxtryck: 16 bar
Flöde: 1450-8100 l/min

Mellantryckspumpar

Pumpserie

Bild

Prestanda

Länkar

Pumpserie

E4 Gen 1

Bild

Prestanda

Maxtryck: 100 bar
Flöde: 10-850 l/min

Högtryckspumpar

Pumpserie

Bild

Prestanda

Länkar

Pumpserie

D4 Gen 2

Bild

Prestanda

Maxtryck: 160 bar
Flöde: 10-1050 l/min

Pumpserie

D6 Gen 3

Bild

Prestanda

Maxtryck: 250 bar
Flöde: 100-900 l/min

Dokumentation

Installation och uppstart

Installation and Start-up Instruction (Low pressure pumps) SE
Installation and Start-up Instruction (Low pressure pumps) ENG
Installation and Start-up Instruction (Medium and High pressure pumps) SE
Installation and Start-up Instruction (Medium and High pressure pumps) ENG

Reservdelsboken

Reservdelsbok 2016

IMO pumpar

På Torell Pump erbjuder vi högkvalitativa skruvpumpar från IMO – både högtryckspumpar och lågtryckspumpar. IMOs skruvpumpar är världsledande inom bränslehantering. De är effektiva och pålitliga för både brännoljor, bio-oljor och smöroljori exempelvis pappersbruk, kraft-värmeverk eller ombord på fartyg. IMO har också en ledande roll inom utvecklingen av magnetkopplade, tätningsfria pumpar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Besök oss

Hammarby allé 91
120 63 Stockholm

Serviceverkstad

Ringtrastvägen 3
591 37 Motala

Torell Pump AB Copyright © 2021