Denna pumpstation pumpar avloppsvatten fritt från partiklar har optimalt skydd mot kloggning.

Pumpstationer Strate

Strate har i över 60 år arbetat med att lösa problem inom VA-branschen. Deras största framgång är pumpstationen AWALIFT som sålts i över 30 000 enheter. Tack vare kombinationen av en centrifugalpump och ett separationskärl för fasta partiklar och trasor etc. erbjuder det en användarvänlig och ekonomisk hållbar lösning. En AWALIFT pumpstation kan ersätta flera pumpstationer med dränkbara pumpar i ett ledningsnät och installation i gammal pumpsump är möjligt.

Då centrifugalpumpen i en Strate pumpstation endast pumpar avloppsvatten fritt från partiklar har den optimalt skydd mot kloggning, nötning och andra oförutsedda stopp.
Detta resulterar i en ekonomisk drift med underhåll-och servicekostnader reducerade till ett minimum.
Strates slutna system medför en torr miljö samt eliminerar dålig lukt i pumpstationer.

Kapacitet

Flöde: upp till 800 m3/h eller 37 000 PE

Kontakta oss med dina frågor eller för en offert!

Produktansvarig

Flöde in,

När avloppet flödar in till bufferttanken på pumpstationen passerar det genom separationskärlet där alla fasta partiklar, trasor etc. samlas upp. Det hålls kvar där av separationsventilerna tills att bufferttanken är fylld.

Flöde ut

När bufferttanken är fylld startar centrifugalpumpen och pumpar vattnet tillbaka genom separationskärlet och ut i tryckledningen. Detta medför att vattenflödet tar med sig alla partiklar som samlats upp och de trycks ut i ledningen.

Simultan fyllning och pumpning 

Med ett konstant inflöde finns en lösning med simultan pumpning och fyllning. När en pump pumpar står den andra still och tar emot inkommande avlopp. Denna lösning (med fler än två pumpar) går också att kombinera med ett smart system så vid höga flöden arbetar två pumpar parallellt.

Strates pumpstationer

Tekniken för separationskärlet

Segment

Pumpstationer | Strate
Vatten & Avlopp
Pumpstationer | Strate
Kraftverk
Pumpstationer | Strate
OEM
Pumpstationer | Strate
Papper & Massa
Pumpstationer | Strate
Marin
Pumpstationer | Strate
Industri