Denna pumpstation pumpar avloppsvatten fritt från partiklar har optimalt skydd mot kloggning.

Pumpstationer Strate

Strate har i över 70 år arbetat med att lösa problem inom VA-branschen. Hela tiden med filosofin att alla produkter designas för en problemfri, pålitlig och ekonomisk drift. Deras största framgång är pumpstationen AWALIFT som sålts i över 40 000 enheter. Tack vare kombinationen med en centrifugalpump och ett separationskärl för fasta partiklar och trasor etc. erbjuds en användarvänlig och ekonomisk hållbar lösning. En AWALIFT pumpstation kan ersätta flera pumpstationer med dränkbara pumpar i ett ledningsnät och installation i gammal pumpsump är möjligt. Denna lösning fungerar också som mellanstation i ett LTA-system.

Då centrifugalpumpen i en Strate pumpstation endast pumpar avloppsvatten fritt från partiklar har den optimalt skydd mot kloggning, nötning och andra oförutsedda stopp. Strates pumpstationer är skapade för att hålla; med en livslängd på 25–30 år är detta en miljömässigt och ekonomisk hållbar lösning. Strates slutna system medför också en torr, luktfri och tyst miljö.

50 enheter på Frankfurts flygplats och 60 i Londons tunnelbana talar sitt tydliga språk om en väl fungerande lösning.

Kapacitet

Flöde: upp till 800 m3/h eller 37 000 PE
Pumphöjder: upp till 150mVp

Kontakta oss med dina frågor eller för en offert!

Produktansvarig

Flöde in,

När avloppet flödar in till bufferttanken på pumpstationen passerar det genom separationskärlet där alla fasta partiklar, trasor etc. samlas upp. Det hålls kvar där av separationsventilerna tills att bufferttanken är fylld.

Flöde ut

När bufferttanken är fylld startar centrifugalpumpen och pumpar vattnet tillbaka genom separationskärlet och ut i tryckledningen. Detta medför att vattenflödet tar med sig alla partiklar som samlats upp och de trycks ut i ledningen.

Simultan fyllning och pumpning 

Med ett konstant inflöde finns en lösning med simultan pumpning och fyllning. När en pump pumpar står den andra still och tar emot inkommande avlopp. Denna lösning (med fler än två pumpar) går också att kombinera med ett smart system så vid höga flöden arbetar två pumpar parallellt.

Strates pumpstationer

Tekniken för separationskärlet

Segment

Pumpstationer | Strate
Vatten & Avlopp
Pumpstationer | Strate
Kraftverk
Pumpstationer | Strate
OEM
Pumpstationer | Strate
Papper & Massa
Pumpstationer | Strate
Marin
Pumpstationer | Strate
Industri