Denna pumpstation pumpar avloppsvatten fritt från partiklar har optimalt skydd mot kloggning.

Pumpstationer Strate

Strate har i över 70 år arbetat med att lösa problem inom VA-branschen. Hela tiden med filosofin att alla produkter designas för en problemfri, pålitlig och ekonomisk drift. Deras största framgång är pumpstationen AWALIFT som sålts i över 40 000 enheter. Tack vare kombinationen med en centrifugalpump och ett separationskärl för fasta partiklar och trasor etc. erbjuds en användarvänlig och ekonomisk hållbar lösning. En AWALIFT pumpstation kan ersätta flera pumpstationer med dränkbara pumpar i ett ledningsnät och installation i gammal pumpsump är möjligt. Denna lösning fungerar också som mellanstation i ett LTA-system.

Då centrifugalpumpen i en Strate pumpstation endast pumpar avloppsvatten fritt från partiklar har den optimalt skydd mot kloggning, nötning och andra oförutsedda stopp. Strates pumpstationer är skapade för att hålla; med en livslängd på 25–30 år är detta en miljömässigt och ekonomisk hållbar lösning. Strates slutna system medför också en torr, luktfri och tyst miljö.

50 enheter på Frankfurts flygplats och 60 i Londons tunnelbana talar sitt tydliga språk om en väl fungerande lösning.

Kapacitet

Flöde: upp till 800 m3/h (220 l/s) eller 37 000 PE
Pumphöjder: upp till 150 mVp
Tankstorlek: 32 l – 26 m3

Kontakta oss med dina frågor eller för en offert!

Produktansvarig

Pumptyp

Prestanda

Länkar

AWALIFT 80

Antal pumpar = 1          Q in = 0,07 l/s
Tankstorlek: 32 l            Pumphöjd: 30 mvp

För produktbeskrivning inkl.
ritning klicka här

AWALIFT 100

Antal pumpar = 1          Q in = 0,1 l/s
Tankstorlek: 48 l            Pumphöjd: 16 mvp

För produktbeskrivning inkl.
ritning klicka här

AWALIFT 74/1

Antal pumpar = 1          Q in = 0,3 l/s
Tankstorlek: 80 l            Pumphöjd: 22 mvp

För produktbeskrivning inkl.
ritning klicka här

AWALIFT 0/1

Antal pumpar = 1          Q in = 0,8 l/s
Tankstorlek: 112 l          Pumphöjd: 32 mvp

För produktbeskrivning inkl.
ritning klicka här

AWALIFT 74/2

Antal pumpar = 2          Q in = 1,1 l/s
Tankstorlek: 107 l          Pumphöjd: 22 mvp

För produktbeskrivning inkl.
ritning klicka här

AWALIFT 0/2

Antal pumpar = 2          Q in = 1,6 l/s
Tankstorlek: 205 l          Pumphöjd: 32 mvp

För produktbeskrivning inkl.
ritning klicka här

AWALIFT 1/2

Antal pumpar = 2          Q in = 4,2 l/s
Tankstorlek: 430 l          Pumphöjd: 70 mvp

För produktbeskrivning inkl.
ritning klicka här

AWALIFT 1/2×2

Antal pumpar = 4          Q in = 4,2 l/s
Tankstorlek: 785 l          Pumphöjd: 120 mvp

För produktbeskrivning inkl.
ritning klicka här

AWALIFT 1/2 Penta

Antal pumpar = 2          Q in = 5,5 l/s
Tankstorlek: 0,65 m3    Pumphöjd: 70 mvp

För produktbeskrivning inkl.
ritning klicka här

AWALIFT 2/2 Penta

Antal pumpar = 2          Q in = 10 l/s
Tankstorlek: 1,4 m3      Pumphöjd: 80 mvp

För produktbeskrivning inkl.
ritning klicka här

AWALIFT 2/2 Flat

Antal pumpar = 2          Q in = 10 l/s
Tankstorlek: 0,95 m3    Pumphöjd: 80 mvp

För produktbeskrivning inkl.
ritning klicka här

AWALIFT 2/2 Rund

Antal pumpar = 2          Q in = 16,6 l/s
Tankstorlek: 1,4 m3      Pumphöjd: 80 mvp

För produktbeskrivning inkl.
ritning klicka här

AWALIFT 2/2×2

Antal pumpar = 4          Q in = 16,6 l/s
Tankstorlek: 1,4 m3      Pumphöjd: 120 mvp

För produktbeskrivning inkl.
ritning klicka här

AWALIFT 3/2

Antal pumpar = 2          Q in = 22 l/s
Tankstorlek: 2,4 m3      Pumphöjd: 120 mvp

För produktbeskrivning inkl.
ritning klicka här

AWALIFT 4/2

Antal pumpar = 2          Q in = 33 l/s
Tankstorlek: 4 m3         Pumphöjd: 110 mvp

För produktbeskrivning inkl.
ritning klicka här

AWALIFT 5/2

Antal pumpar = 2          Q in = 41,6 l/s
Tankstorlek: 4,8 m3      Pumphöjd: 100 mvp

För produktbeskrivning inkl.
ritning klicka här

AWALIFT 6/2

Antal pumpar = 2          Q in = 55 l/s
Tankstorlek: 6 m3         Pumphöjd: 96 mvp

För produktbeskrivning inkl.
ritning klicka här

AWALIFT 6/3

Antal pumpar = 3          Q in = 70 l/s
Tankstorlek: 6 m3         Pumphöjd: 96 mvp

För produktbeskrivning inkl.
ritning klicka här

AWALIFT 7/3

Antal pumpar = 3          Q in = 97 l/s
Tankstorlek: 9 m3         Pumphöjd: 80 mvp

För produktbeskrivning inkl.
ritning klicka här

AWALIFT 8/3

Antal pumpar = 3          Q in = 110 l/s
Tankstorlek: 11 m3       Pumphöjd: 80 mvp

För produktbeskrivning inkl.
ritning klicka här

AWALIFT 9/4

Antal pumpar = 4          Q in = 165 l/s
Tankstorlek: 14 m3       Pumphöjd: 80 mvp

För produktbeskrivning inkl.
ritning klicka här

AWALIFT 10/6

Antal pumpar = 6          Q in = 220 l/s
Tankstorlek: 26 m3       Pumphöjd: 80 mvp

För produktbeskrivning inkl.
ritning klicka här

Flöde in,

När avloppet flödar in till tanken på pumpstationen passerar det genom separationskärlet där alla fasta partiklar, trasor, våtservetter etc. samlas upp. Det hålls kvar där av separationsventilerna tills att tanken är fylld.

Flöde ut

När tanken är fylld startar centrifugalpumpen och sköljer rent separationskärlet och trycker vatten och fasta partiklar ut på tryckledningen. Detta gör alltså att pumpen Aldrig kommer i kontakt med de saker som riskerar att sätta igen den.

Simultan fyllning och pumpning 

Med stationer med flera pumpar har varje pump sitt eget separationskärl och startar och stoppar om vartannat. Detta gör att det alltid finns minst 1 separationskärl och pump som kan ta emot inkommande vatten.

Strates pumpstationer

Tekniken för separationskärlet

Segment

Pumpstationer | Strate
Vatten & Avlopp
Pumpstationer | Strate
Kraftverk
Pumpstationer | Strate
OEM
Pumpstationer | Strate
Papper & Massa
Pumpstationer | Strate
Marin
Pumpstationer | Strate
Industri