Strate Pumpstation – ett alternativ till skärande avloppspump

Att använda sig av en Strate Pumpstation som ett alternativ till en skärande avloppspump med eller utan kvarn, är ett utmärkt sätt att uppnå ett effektivt och driftsäkert ledningsnät för det kommunala avloppet. Strates Pumpstationer innebär ett mycket fördelaktigt alternativ jämfört med många andra typer av pumpstationer med skärande avloppspumpar, eftersom Strate utgör en lösning med ett separationskärl så att partiklarna (som riskerar sätta igen en pump) aldrig kommer i kontakt med själva pumpen.

Strate Pumpstation – en smidigare lösning

Strate pumpstation har en patenterad lösning med kombinationen separationskärl och centrifugalpump. Det fasta materialet och partiklarna separeras inuti pumpstationen, vilket innebär att centrifugalpumpen enbart behöver pumpa avloppsvatten, och kommer inte i kontakt med grövre partiklar. Strate pumpstation har därför ett idealiskt skydd mot slitage, och igensättning. Genom att välja en Strate Pumpstation behövs ingen skärande avloppspump eller kvarn, vilket gör att du erhåller en effektiv och hållbar lösning.

VILL DU HA MER INFORMATION OM STRATES PUMPSTATIONER?

VI PÅ TORELL PUMP HAR MER ÄN 50 ÅRS ERFARENHET AV BRANSCHEN.

Vill du veta mer om fördelarna med att installera en pumpstation från Strate istället för en skärande avloppspump? Kontakta oss så berättar vi mer!

Strates pumpstation kundanpassas efter behov

Strates Awalift pumpstationer anpassas efter operatörernas specifika krav:

  • Beroende på förväntat flöde anpassas pumpstationernas utformning vad gäller storlek på separationskärl och kapacitet på pumparna. 
  • Pumpstationer med fler än två pumpar kan exempelvis förses med intelligent styrning som möjliggör att de två pumparna kan köras parallellt vid ev. ökat flöde. 
  • Val av motorer, kontrollenheter och tillbehör anpassas efter behov.
Strate pumpstation

Ytterligare information om Strate Pumpstationer

Vill du har en offert eller mer information om fördelarna med Strate Pumpstationer istället för skärande avloppspumpar? Kontakta oss!