Allweiler_skruvpump

Skruvpumpar Allweiler

Allweiler skruvpumpar är självabsorberande, mycket effektiva, tysta och väl lämpade att användas med frekvensomriktare (FU). Pumpens presterar en jämnt, nästan utan puls eller turbulent flöde. Pumpningen förstör inte vätskans struktur eller smörjegenskaper.
Två- och treskruviga pumpar används för att pumpa olja och andra smörjande vätskor, och även icke smörjande vätskor eller vätskor med lågt smörjande egenskaper.

Teknisk data:
Kapacitet: Upp till 750 m3/h
Tryck: Upp till 280 bar
Viskositet: 1-5 000 cSt
Temperatur: Upp till 260 grader C

Segment

Skruvpumpar | Allweiler
Vatten & Avlopp
Skruvpumpar | Allweiler
Kraftverk
Skruvpumpar | Allweiler
OEM
Skruvpumpar | Allweiler
Papper & Massa
Skruvpumpar | Allweiler
Marin
Skruvpumpar | Allweiler
Industri