IMO Skruvpump

IMO skruvpumpar

På Torell Pump erbjuder vi högkvalitativa skruvpumpar från IMO – både högtryckspumpar och lågtryckspumpar. IMOs skruvpumpar är världsledande inom bränslehantering. De är effektiva och pålitliga för både brännoljor, bio-oljor och smöroljori exempelvis pappersbruk, kraft-värmeverk eller ombord på fartyg. IMO har också en ledande roll inom utvecklingen av magnetkopplade, tätningsfria pumpar.

IMO högtryckspumpar och lågtryckspumpar

IMOs skruvpumpar är treskruviga, med en kraftrotor i form av en centraldriven skruv, och de två andra fungerar som tätningsskruvar. Skruvarna är hydrodynamiskt lagrade i pumphuset och anpassade för smörjande och icke-aggressiva vätskor.

Läs mer om IMO lågtrycks- och högtryckspumpar under respektive flik!

Användningsområden
Pumpar tillverkade med tre skruvar används ofta för smörjning av maskiner, hydrauliska hissar, transport av eldningsolja. I raffinaderier, processer med höga temperaturer, kraftkrävande applikationer för hydrauliska maskiner t.ex: oljor, bensinpumpar, brännoljepumpar eller bitumen.

Kapacitet: Upp till 750 m3/h
Tryck: Upp till 250 bar
Viskositet: 1,4-5 000 cSt
Temperatur: Upp till 155° C

Kontakta oss med dina frågor eller för en offert!

Produktansvarig

Reservdelar

Lågtryckspumpar

Här finner du våra skruvpumpar i form av lågtryckspumpar från IMO. Våra lågtryckspumpar är treskruviga och idealiska för exempelvis icke-aggressiva vätskor och smörjningsapplikationer.

Våra lågtryckpumpar har egenskaper som: 

  • Idealiska för smörjningssystem så som olika typer av oljor och bränslen.
  • Finns i versioner lämpliga för både lättare och mer krävande applikationer.
  • Perfekta som delar i transportsystem i exempelvis kraftverk och liknande.

Pump

Bild

Prestanda

Länkar

ACD Gen 6

Maxtryck: 7 bar
Flöde: 10-42 l/min

ACE Gen 3

Maxtryck: 16 bar
Flöde: 10-180 l/min

ACE Gen 4
Magnetkopplad

Matryck: 16 bar
Flöde: 8-175 l/min

ACF Gen 5

Maxtryck: 16 bar
Flöde: 310-2900 l/min

ACG Gen 6

Maxtryck: 16  bar
Flöde: 80-1200  l/min

ACG Gen 7

Maxtryck: 16 bar
Flöde: 80-1200 l/min

ACG Gen 8
Magnetkopplad

Maxtryck: 16 bar
Flöde: 75-1180 l/min

LPD Gen 1

Maxtryck: 10 bar
Flöde: 2-20 l/min

LPE Gen 3

Maxtryck: 16 bar
Flöde: 10-180 l/min

LPE Gen 4
Magnetkopplad

Maxtryck: 16 bar
Flöde: 8-175 l/min

LPQ Gen 1

Maxtryck: 16 bar
Flöde: 1450-8100 l/min

Högtryckspumpar

Här finner du våra treskruviga högtryckspumpar från IMO. Dessa högtryckspumpar är anpassade för att hantera icke-aggressiva smörjningsvätskor, och är idealiska som drivkraft i exempelvis ångpannor.

IMO högtryckspumpar har egenskaper som exempelvis: 

  • Perfekta som del i smörjningssystem för olika typer av bränslen och oljor.
  • Utmärkta som drivkraft i exempelvis ångpannor vid pappersbruk och liknande.
  • Vår högtryckspump D4 är bland annat anpassad till att kunna användas i miljöer med explosionsrisk.

Pump

Bild

Prestanda

Länkar

D4 Gen 2

Maxtryck: 160 bar
Flöde: 10-1050 l/min

D6 Gen 3

Maxtryck: 250 bar

Flöde: 100-900 l/min

E4 Gen 1

Maxtryck: 100 bar
Flöde: 10-850 l/min

Segment

Skruvpumpar | IMO
Vatten & Avlopp
Skruvpumpar | IMO
Kraftverk
Skruvpumpar | IMO
OEM
Skruvpumpar | IMO
Papper & Massa
Skruvpumpar | IMO
Marin
Skruvpumpar | IMO
Industri