IMO Skruvpump

Skruvpumpar IMO

Skruvpumpar från IMO är pumpar med hög verkningsgrad, god sugförmåga, låg ljudnivå, ett jämt flöde, nästan inga pulsationer, låg vibrationsnivå, bra kavitationsegenskaper och är mycket lämpad att varvtalsstyras.

Hanterar viskositet mellan 1,4 – 5000 cSt, flöden upp till 8100 l/m och tryck upp till 250 Bar. IMO erbjuder även magnetkopplade pumpar för ett läckagefritt och nästan underhållsfritt ägande.

Användningsområden
Pumpar tillverkade med tre skruvar används ofta för smörjning av maskiner, hydrauliska hissar, transport av eldningsolja. I raffinaderier, processer med höga temperaturer, kraftkrävande applikationer för hydrauliska maskiner t.ex: oljor, bensinpumpar, brännoljepumpar eller bitumen.

Kapacitet: Upp till 750 m3/h
Tryck: Upp till 250 bar
Viskositet: 1,4-5 000 cSt
Temperatur: Upp till 155° C

Kontakta oss med dina frågor eller för en offert!

Produktansvarig

Reservdelar

Pump

Bild

Prestanda

Länkar

ACD Gen 6

Maxtryck: 7 bar
Flöde: 10-42 l/min

ACE Gen 3

Maxtryck: 16 bar
Flöde: 10-180 l/min

ACE Gen 4
Magnetkopplad

Matryck: 16 bar
Flöde: 8-175 l/min

ACF Gen 5

Maxtryck: 16 bar
Flöde: 310-2900 l/min

ACG Gen 6

Maxtryck: 16  bar
Flöde: 80-1200  l/min

ACG Gen 7

Maxtryck: 16 bar
Flöde: 80-1200 l/min

ACG Gen 8
Magnetkopplad

Maxtryck: 16 bar
Flöde: 75-1180 l/min

LPD Gen 1

Maxtryck: 10 bar
Flöde: 2-20 l/min

LPE Gen 3

Maxtryck: 16 bar
Flöde: 10-180 l/min

LPE Gen 4
Magnetkopplad

Maxtryck: 16 bar
Flöde: 8-175 l/min

LPQ Gen 1

Maxtryck: 16 bar
Flöde: 1450-8100 l/min

Pump

Bild

Prestanda

Länkar

D4 Gen 2

Maxtryck: 160 bar
Flöde: 10-1050 l/min

D6 Gen 3

Maxtryck: 250 bar

Flöde: 100-900 l/min

E4 Gen 1

Maxtryck: 100 bar
Flöde: 10-850 l/min

Segment

Skruvpumpar | IMO
Vatten & Avlopp
Skruvpumpar | IMO
Kraftverk
Skruvpumpar | IMO
OEM
Skruvpumpar | IMO
Papper & Massa
Skruvpumpar | IMO
Marin
Skruvpumpar | IMO
Industri