Vad innebär STRATE-systemet?

Det unika med STRATE-systemet är att allt som kan sätta igen en dränkt pump i form av trasor och andra fasta partiklar aldrig kommer i kontakt med pumpen. Detta då inkommande vatten först rinner igenom ett separationskärl och sedan vidare genom pumpen in till en tank. När denna tanken sedan är full startar pumpen och sköljer rent separationskärlet. På så sätt  erbjuds en ekonomiskt hållbar och mycket användarvänlig pumpstationslösning. STRATE-systemet med Awalifts pumpstation innebär en både torr och luktfri arbetsmiljö! 

STRATE-systemet ger ett renodlat och driftsäkert pumpsystem

Med STRATE-systemet behövs ingen skärande avloppspump eller avloppskvarn installerad. Eftersom centrifugalpumpen i STRATE-systemet bara pumpar avloppsvatten som är helt fritt från större partiklar, har systemet ett optimerat skydd mot oförutsedda stopp orsakade av igensättning och dyl. Systemet kan även fungera som mellanstation i ett LTA-system.

Vill du veta mer om Strate systemet?

Strate pumpstationer.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare