Vilka 7 frågor bör man tänka på vid förfrågan på luckor

 In

Följande 7 frågor bör man tänka på vid val av avstängningslucka, slusslucka eller överfallslucka.

  1. Hur ska luckan tätas, 3 eller 4 sidor?
  2. Hur ska luckan öppnas, uppåt eller nedåt?
  3. Hur ska luckan monteras?
  4. Vart är vattentrycket, framför eller bakom luckan samt hur stort?
  5. Vad är installationsdjupet för luckan från V.G till kanalkant?
  6. Vad ska det vara för material?
  7. Hur ska luckan styras?

Läs mer genom att klicka här 

Senaste inläggen