Används för avloppsslam, kalkslurry, kemikaliler etc.
Läs mer om Alldur statorer och Allweiler optifix:
ALLDUR Statorer
Allweiler Optifix

Excenterskruvpumpar

En excenterskruvpump kan användas för vätskor med slitande innehåll och klarar utmärkt av att pumpa fasta partiklar. Är den produkt, som skall pumpas, så viskös att den inte flyter, måste produkten matas fram till pumpens sugöppning med hjälp av frammatningsskruv. De kan även med fördel användas för noggrann dosering av olika typer av vätskor. Pumpens konstruktion gör att mediet hanteras mycket skonsamt, med låga skjuvkrafter och mycket små pulsationer.

Allweiler Excenterskruvpump

Allweiler excenterskruvpumpar kan användas till praktiskt taget alla typer av vätskor; från tunnflytande till mycket trögflytande torrslam. Pumpen är relativt okänslig för tryck och viskositetsvariationer vilket betyder att den behåller sitt flöde även om det sker en tryckökning på trycksidan. Något som också är utmärkande för Allweilers excenterskruvpump är att den har god sugförmåga. Flödet är direkt proportionellt mot varvtalet, dvs. pumpkurvan är en linjär.

Användningsområden:

 • Pumpning av avloppsslam med varierande TS-halt
 • Pumpning av polymér, järnsulfat, kalk­slurry, etc.
 • Pumpning av avvattnat slam från centrifuger eller silbandpressar upp till ca: TS 35 %
 • Pumpning och dosering av kemikalier
 • Inom biogasanläggningar vid pumpning av malet substrat

Kontakta oss med dina frågor eller för en offert!

Du kan även ladda ner reservdelsförfrågan!

Produktansvarig

Reservdelar

Pumptyp

Bild

Prestanda

Länkar

AE (1, 2, 4) N … -RG
– Med dubbla matarskruvar

Tryck: max 20 bar
Flöde: max 30 m3/h
TS: max 35 – 40 %

SEZP
– Med enkel matarskruv

Tryck: max 10 bar
Flöde: max 21 m3/h
TS: max 30 %

AE (1, 2, 4) N, H … – ZD
– Med enkel matarskruv

Tryck: max 36 bar
Flöde: max 102 m3/h
TS: max 30 %

AEB (1, 2, 4) N, H … – ZE
– Blockpump
– Med enkel matarskruv

Tryck: max 24 bar
Flöde: max 45 m3/h
TS: max 30 %

Pumptyp

Bild

Prestanda

Länkar

ADBP
– Blockpumpsutförande

Tryck: max 12 bar
Flöde: max 10 l/min

ADP
– Kopplat pumputförande

Tryck: max 12 bar
Flöde: max 10 l/min

ANBP
– Blockpumpsutförande

Tryck: max 12 bar
Flöde: max 42 l/min

ANP
– Kopplat pumputförande

Tryck: max 12 bar
Flöde: max 42 l/min

Pumptyp

Bild

Prestanda

Länkar

AE (1, 2) E
– Kopplat pumputförande

Tryck: max 10 bar
Flöde: max 450 m3/h

AE (1, 2) N
– Kopplat pumputförande

Tryck: max 16 bar
Flöde: max 290 m3/h

AE (1+1, 2, 2+2, 4, 4+4) H, V
– Kopplat pumputförande

Tryck: max 48 bar
Flöde: max 174 m3/h

AEB (1, 2) E
– Blockpumpsutförande

Tryck: max 6 bar
Flöde: max 174 m3/h

AEB (1, 2) N
– Blockpumpsutförande

Tryck: max 12 bar
Flöde: max 111 m3/h

AEB 4 H
– Blockpumpsutförande

Tryck: max 24 bar
Flöde: max 12 m3/h

AEB 1 E … – ME
– Mobilt utförande

Tryck: max 6 bar
Flöde: max 42 m3/h

Pumptyp

Bild

Prestanda

Länkar

AED 1 E
– Kopplat pumputförande

Tryck: max 8 bar
Flöde: max 720 m3/h

AED 2 N
– Kopplat pumputförande

Tryck: max 16 bar
Flöde: max 450 m3/h

AEDB 1 E
– Blockpumpsutförande

Tryck: max 6 bar
Flöde: max 258 m3/h

AEDB 2 N
– Blockpumpsutförande

Tryck: max 12 bar
Flöde: max 174 m3/h

Pumptyp

Bild

Prestanda

Länkar

SETP
– Vertikalt installerad excenterskruvpump

Tryck: max 10 bar
Flöde: max 140 m3/h

SETBP
– Vertikalt installerad excenterskruvpump i blockversion

Tryck: max 10 bar
Flöde: max 40 m3/h

SEFBP
– Vertikal excenterskurvpump för tömning av tankar

Tryck: max 6 bar
Flöde: max 40 m3/h

AFP
– Fatpump

Tryck: max 6 bar
Flöde: max 2.8 m3/h

SMP2

Tryck: max 6 bar
Flöde: max 5.5 m3/h

Använd pilarna för att bläddra mellan filmerna

 1. ALLDUR
  Visste du att med en stator i ALLDUR kan öka livslängden med 500% i slamapplikationer?
  Vi har dessutom referenser som visar på ännu längre livslängd! ALLDUR från Allweiler tillåter att nötande partiklar trycks fram i statorn utan att materialet skadas. Det gör att statorn håller längre innan du behöver serva pumpen och du sparar både tid och pengar.
  Önskar du få reda på en uppskattad besparing för din pump? Använd Allweilers beräkningsmodell i genom att klicka här.
 2. Allweiler Optifix
  Service på din Allweiler excenterskruvpump har aldrig varit enklare! Med en Optifix pump byter du enkelt stator och rotor utan att behöva lossa pumpen ur rörsystemet.
Play
Allweiler ALLDUR
Play
Allweiler OptiFix
previous arrow
next arrow
Slider

Segment

Excenterskruvpumpar
Vatten & Avlopp
Excenterskruvpumpar
Kraftverk
Excenterskruvpumpar
OEM
Excenterskruvpumpar
Papper & Massa
Excenterskruvpumpar
Marin
Excenterskruvpumpar
Industri