Pumpstationer

Pumpstationer

PUMPSTATIONER FRÅN TORELL PUMP

Vi på Torell Pump tillhandahåller flera olika kostnadseffektiva lösningar för pumpstationer avsedda för hantering av dagvatten, spillvatten och vatten i kommunala avlopp.

Våra kompletta pumpstationer eller avloppskvarnar är utvecklade för att så effektivt och pålitligt som möjligt, strimla fasta partiklar och samtidigt skydda utrustningen. I vårt utbud hittar du pumpstationer och avloppskvarnar från de världsledande tillverkarna Strate och JWC.

  • Pumpstation med separationskärl för fasta partiklar
  • Kvarnar som maler ner fasta partiklar
  • Pumpar med hög effektivitet och driftsäkerhet

Pumpstation

PUMPSTATIONER AV HÖG KVALITET FRÅN STRATE

Strates pumpstation AWALIFT utgör en kombination av centrifugalpump och ett separationskärl för fasta partiklar, och erbjuder en både användarvänlig och ekonomiskt hållbar lösning. En AWALIFT pumpstation kan ersätta flera pumpstationer med dränkbara pumpar i ett ledningsnät, och även installation i befintlig pumpsump är möjlig.

Ett slutet system med en pumpstation som Strates, innebär en torr och luktfri miljö. Eftersom centrifugalpumpen i en Strate pumpstation aldrig kommer i kontakt med de fasta partiklarna i vattnet – vilka effektivt separeras bort – pumpar pumpen enbart “rent” avloppsvatten, och skyddas därmed effektivt från slitage och igensättning. Detta resulterar i en ekonomisk drift med underhåll-och servicekostnader reducerade till ett minimum.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Besök oss

Hammarby allé 91
120 63 Stockholm

Serviceverkstad

Ringtrastvägen 3
591 37 Motala

Torell Pump AB Copyright © 2021