Skip to content

Strate

Avloppspumpstation

Strate har i över 70 år arbetat med att lösa problem inom VA-branschen, alltid med filosofin att alla deras produkter designas för en problemfri, pålitlig och ekonomisk drift. Strates pumpstationer är skapade för att hålla; med en livslängd på 25–30 år är de både en miljömässigt och ekonomiskt hållbar lösning.

Fullständig beskrivning

Offert och support

Har du frågor tveka inte att kontakta oss via telefon eller mail.

AWALIFT 74/2

Antal pumpar = 2, Q_in = 1,1 l/s, Pumphöjd: 22 mvp, Tankstorlek: 107 l,

AWALIFT 0/2

Antal pumpar = 2, Q in = 1,6 l/s, Pumphöjd: 32 mvp, Tankstorlek: 205 l

AWALIFT 1/2

Antal pumpar = 2, Q in = 4,2 l/s, Pumphöjd: 70 mvp, Tankstorlek: 430 l

AWALIFT 1/2×2

Antal pumpar = 4, Q in = 4,2 l/s, Pumphöjd: 120 mvp, Tankstorlek: 785 l

AWALIFT 1/2 Penta

Antal pumpar = 2, Q in = 5,5 l/s, Pumphöjd: 70 mvp, Tankstorlek: 0,65 m3

AWALIFT 2/2 Penta

Antal pumpar = 2, Q in = 10 l/s, Pumphöjd: 80 mvp, Tankstorlek: 1,4 m3

AWALIFT 2/2 Flat

Antal pumpar = 2, Q in = 10 l/s, Pumphöjd: 80 mvp, Tankstorlek: 0,95 m3

AWALIFT 2/2 Rund

Antal pumpar = 2, Q in = 16,6 l/s,Pumphöjd: 80 mvp, Tankstorlek: 1,4 m3

AWALIFT 2/2×2

Antal pumpar = 4, Q in = 16,6 l/s, Pumphöjd: 120 mvp, Tankstorlek: 1,4 m3

AWALIFT 3/2

Antal pumpar = 2, Q in = 22 l/s, Pumphöjd: 120 mvp, Tankstorlek: 2,4 m3

AWALIFT 4/2

Antal pumpar = 2, Q in = 33 l/s, Pumphöjd: 110 mvp, Tankstorlek: 4 m3

AWALIFT 5/2

Antal pumpar = 2, Q in = 41,6 l/s, Pumphöjd: 100 mvp, Tankstorlek: 4,8 m3

AWALIFT 6/2

Antal pumpar = 2, Q in = 55 l/s, Pumphöjd: 96 mvp, Tankstorlek: 6 m3

AWALIFT 6/3

Antal pumpar = 3, Q in = 70 l/s, Pumphöjd: 96 mvp, Tankstorlek: 6 m3

AWALIFT 7/3

Antal pumpar = 3, Q in = 97 l/s, Pumphöjd: 80 mvp, Tankstorlek: 9 m3

AWALIFT 8/3

Antal pumpar = 3, Q in = 110 l/s, Pumphöjd: 80 mvp, Tankstorlek: 11 m3

AWALIFT 9/4

Antal pumpar = 4, Q in = 165 l/s, Pumphöjd: 80 mvp, Tankstorlek: 14 m3

AWALIFT 10/6

Antal pumpar = 6, Q in = 220 l/s, Pumphöjd: 80 mvp, Tankstorlek: 26 m3

Glasfiber

Glasfiberbrunnar med betongbotten. Levereras med Awaliftenheten förinstallerad.

Storlek: upp till 2900mm.

Betong

Betongbrunnar bestående av ringar som staplas med cullgummitätning.

Storlek: upp till 3500mm. Höjd per ring anpassas efter projekt.

Standard

Enkel överbyggnad med allt som behövs för en Awalift pumpenhet.

Egenskaper för Avloppspumpstation

Strate har i över 70 år arbetat med att lösa problem inom VA-branschen, alltid med filosofin att alla deras produkter designas för en problemfri, pålitlig och ekonomisk drift. Strates pumpstationer är skapade för att hålla; med en livslängd på 25–30 år är de både en miljömässigt och ekonomiskt hållbar lösning.

Strates största framgång är pumpstationen AWALIFT som hittills sålts i över 40 000 enheter. Tack vare kombinationen med en centrifugalpump och ett separationskärl för fasta partiklar och trasor etc, erbjuds en användarvänlig och ekonomiskt hållbar lösning. Pumpen sköljer rent men kommer inte i kontakt med partiklar som eventuellt kan orsaka stopp. Med Awalifts pumpstation från Strate installerad, erhålls en både luktfri och torr arbetsmiljö!

STRATES AWALIFT – DRIFTSÄKER, PÅLITLIG OCH HÅLLBAR AVLOPPSPUMPSTATION

Då centrifugalpumpen i en Strate pumpstation endast pumpar avloppsvatten fritt från partiklar, har den optimalt skydd mot igensättning, nötning och andra oförutsedda stopp, samt ett antal ytterligare fördelar:

  • Strates slutna system innebär en pumpstation i en torr, luktfri och även tyst miljö.
  • En installerad driftsäker pumpstation från Strate sparar pengar genom minimala drift och underhållskostnader, och lång livslängd.
  • Med pumphöjder upp till 150 m kan en AWALIFT pumpstation ersätta flera pumpstationer med dränkbara pumpar i ett ledningsnät. Även installation i befintlig pumpsump är möjlig.
  • Strates pumpstation Awalift fungerar också som mellanstation i ett LTA-system.

STRATES SPILLVATTENPUMPSTATIONER GER EN PROBLEMFRI OCH EKONOMISK DRIFT

50 installerade enheter på Frankfurts flygplats och 60 i Londons tunnelbana talar sitt tydliga språk om en väl fungerande lösning.

Kapacitet

  • Flöde: upp till 800 m3/h (220 l/s) eller 37 000 PE
  • Pumphöjder: upp till 150 mVp
  • Tankstorlek: 32 l – 26 m3

Flöde in i en Awalift 

När avloppet flödar in till tanken på pumpstationen passerar det genom separationskärlet där alla fasta partiklar, trasor, våtservetter etc. samlas upp. Det hålls kvar där av separationsventilerna tills att tanken är fylld.

Flöde ut ur en Awalift 

När tanken är fylld startar centrifugalpumpen och sköljer rent separationskärlet och trycker vatten och fasta partiklar ut på tryckledningen. Detta gör alltså att pumpen Aldrig kommer i kontakt med de saker som riskerar att sätta igen den.

Simultan fyllning och pumpning av en Awalift 

Med stationer med flera pumpar har varje pump sitt eget separationskärl och startar och stoppar om vartannat. Detta gör att det alltid finns minst 1 separationskärl och pump som kan ta emot inkommande vatten.

Relaterade produkter

Det finns inga poster just nu

Vill du ha de senaste produkt nyheterna och erbjudanden?