Skip to content

Allweiler

Excenterskruvpump

Allweiler excenterskruvpumpar kan användas till praktiskt taget alla typer av vätskor; från tunnflytande till mycket trögflytande torrslam. Förutom att Allweilers excenterskruvpump är relativt okänslig för tryck och viskositetsvariationer, har excenterskruvpumpen även en utmärkande god sugförmåga. Flödet är direkt proportionellt mot varvtalet, dvs. pumpkurvan är en linjär.

Fullständig beskrivning

Offert och support

Har du frågor tveka inte att kontakta oss via telefon eller mail.

Egenskaper för Excenterskruvpump

Allweiler excenterskruvpumpar kan användas till praktiskt taget alla typer av vätskor; från tunnflytande till mycket trögflytande torrslam. Förutom att Allweilers excenterskruvpump är relativt okänslig för tryck och viskositetsvariationer, har excenterskruvpumpen även en utmärkande god sugförmåga. Flödet är direkt proportionellt mot varvtalet, dvs. pumpkurvan är en linjär.

Våra excenterskruvpumpar är väl lämpade för pumpning av avloppsslam, kalkslurry samt kemikalier.

Fler användningsområden är:

Excenterskruvpumpen hanterar avloppsslam med varierande TS-halt Excenterskruvpumpen sköter pumpning av polymér, järnsulfat, kalk­slurry, etc. Pumpning av avvattnat slam från centrifuger eller silbandpressar upp till ca: TS 35 % Pumpning och dosering av kemikalier Inom biogasanläggningar kan excenterskruvpumpen med fördel användas vid pumpning av malet substrat.

HUR FUNGERAR EN EXCENTERSKRUVPUMP?

En excenterskruvpump består av en rotor (den roterande inre delen av excenterskruvpumpen) och en stator (den statiska delen som omsluter den inre roterande).

Rotorn drivs av en drivaxel försedd med två knutar. Inloppet för mediet som ska pumpas sitter vertikalt mot drivaxeln, och utloppet är placerat i andra änden av rotorn. (Vissa excenterskruvpumpar har ett kvadratiskt inlopp, vilket gör det möjligt för dessa pumpar att bearbeta även icke-viskösa medier, dvs medier som inte flyter alls.)

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN EN EXCENTERSKRUVPUMP OCH EN SKRUVPUMP?

Den största skillnaden mellan en excenterskruvpump och en skruvpump är att:

Excenterskruvpumpen kan användas för vätskor med slitande innehåll och/eller fasta partiklar, samt kan användas för noggrann dosering av vätskor. Excenterskruvpumpen behåller ett stabilt flöde även vid ökat tryck på trycksidan, samt hanterar mediet varsamt tack vare sina låga skjuvkrafter och mycket små pulsationer. En excenterskruvpump med kvadratiskt inlopp och matarskruvar kan dessutom pumpa även icke flytande medier. Dessa egenskaper saknas hos skruvpumpar. En skruvpump är en helt annan pumptyp som klarar av de flesta vätskor som har en smörjande egenskap. Vanligtvis har en skruvpump två eller tre roterande skruvar som transporterar vätskan. Skruvpumpar används i första hand för att pumpa t.ex. bio-olja, brännolja, hydraulolja och smörjolja.

Vill du ha de senaste produkt nyheterna och erbjudanden?