Skip to content

Aqseptence Group

Passiva intag

Johnson Screens® har utvecklat passiva intag sedan 1968. Sedan dess har över 4000 passiva intag installerats världen över. Denna typ av sil är särskilt intressant för flöden på upp till 100 000 m³ / dygn eller mer.

Fullständig beskrivning

Offert och support

Har du frågor tveka inte att kontakta oss via telefon eller mail.

Egenskaper för Passiva intag

Johnson Screens® har utvecklat passiva intag sedan 1968. Sedan dess har över 4000 passiva intag installerats världen över. Denna typ av sil är särskilt intressant för flöden på upp till 100 000 m³ / dygn eller mer.

UNIKA EGENSKAPER

  • Johnson Screens® utvecklade de första passiva intagen 1968.
  • Jämnast flödeshastighet och lägst igensättningsrisk.
  • Hög flödeskapacitet
  • Anpassningsbart till just ditt projekt.
  • Lätt att installera
  • Låg trycksförlust
  • Integrerat Hydroburst™ renspolningssystem.

Funktion

JOIS passiva intag med hög kapacitet är konstruerade med icke-igensättande ”Vee-Wire®” med en patenterad intern flödesmodifierare, som skapar ett nästan enhetligt låghastighetsflöde genom hela silens yta. Detta minskar fasta partiklar som kilas fast mellan trådarna samtidigt som man skyddar fiskar och annat i silens närområde. Det passiva intaget har inga rörliga delar som kan gå sönder eller slitas ut. Detta eliminerar behovet av reservdelar och kostsamma reparationer. Den kontrollerade flödeshastigheten, i kombination med det speciellt anpassade Hydroburst ™ tryckluftssystemet håller silen fri från partiklar.

De passiva intagen är utformade för att uppfylla föreskrivna krav för en maximal spalthastighet på 0,15 m/s. Vilket är den maximala hastighet vid vilken en fisk kan vända sig, simma bort och inte dras med mot silens yta. Detta, kombinerat med en typiskt spaltbredd på 1 till 10 mm ger silens storlek. Den stora öppna ytan och låga flödeshastigheter resulterar i ett mycket lågt differentialtryck.

Hydroburst ™-systemet är utformat för att leverera tryckluft under 3 – 5 sekunder, en luftmängd som har visat sig fungera i alla typer av applikationer och förhållanden. Tryckluften trycks ut från undersidan av silen, och när luften stiger, expanderar den tar med sig fasta partiklar och skräp från silens yta. Systemet kan styras med allt från en manuell ventil till ett programmerbart timersystem eller ett PLC-system som kommunicerar med ett centralt datastyrsystem / SCADA-system för styrning.

Vill du ha de senaste produkt nyheterna och erbjudanden?