Vi kan flödesteknik.
Specialistkunskap och välkända varumärken.
Långsiktighet
Vi följer våra kunder från projektering till dess att installationen är flera decennier gamla.
Vatten & Avlopp
Vi har funnits på marknaden sedan 60-talet och arbetar fortfarande med samma leverantörer och kunder. Det skapar trygghet.

Segment

torell_va_segment_optimized
Vatten & Avlopp
torell_energi_segment_optimized
Kraftverk
torell_oem_segment_optimized
OEM
torell_pm_segment_optimized
Papper & Massa
torell_marin_segment_optimized
Marin
torell_industri_segment_optimized
Industri