Skip to content

Spaans Babcock

Ytluftare

Mekaniska luftare rör upp vattendroppar som sprider sig i luften och därigenom syresätts från atmosfären. Dropparna blandar sig sedan tillbaka in i vattnet och syresätter på så sätt bassängen. En mekanisk luftare skapar även om omrörning i mediet. Det finns olika typer av luftare, t.ex. horisontella som roterar långsamt medan andra modeller monteras horisontellt och roterar snabbt.

Fullständig beskrivning

Offert och support

Har du frågor tveka inte att kontakta oss via telefon eller mail.

Egenskaper för Ytluftare

Mekaniska luftare rör upp vattendroppar som sprider sig i luften och därigenom syresätts från atmosfären. Dropparna blandar sig sedan tillbaka in i vattnet och syresätter på så sätt bassängen. En mekanisk luftare skapar även om omrörning i mediet. Det finns olika typer av luftare, t.ex. horisontella som roterar långsamt medan andra modeller monteras horisontellt och roterar snabbt.

1960 började Spaans Babcock med produktionen av olika typer av mekaniska ytluftare. Moderna ytluftare är en ekonomisk fördelaktig lösning som också erbjuder andra fördelar som få andra system kan förverkliga. Förutom tillverkning, leverans och installation av ytluftare så har Spaans Babcock också kunskapen som hjälper er med råd om process- och produktdesign.

Spaans har levererat över ytluftare världen över, t.ex. O2Max-luftaren som installerats på kommunala avloppsreningsverk, papper- och massabruk samt övriga industriella avloppsvattenanläggningar.

För att lära dig mer om Spaans ytluftare så är du mer än välkommen att kontakta oss på Torell Pump!

O2Max: Den tredje generationens luftare. Efter en lång testperiod hos Spaans utvecklades den ideala impellerdesignen. En helt ny design som säkerställer hög effektivitet, enorm blandningseffekt och en mycket smidig drift. Dessutom med mindre vibrationer som överförs till drivning och övrig konstruktion. Utformningen av O2Max är baserat på den senaste kunskapen kring ytluftning.

O2Max är godkänd för Carrousel®-systemet av DHV.

Vattendjup: Tack vare O2Max starka blandningseffekt kan ett system utan slamavskiljning upp till 6 meters vattendjup ofta garanteras. Aerosoler: Studier visar att mängden aerosoler är lägre än vid andra typer av luftning. Dessutom finns skyddssystem tillgängliga. Buller: Skydd finns för drivenheten. Energieffektivitet: Upp till 4 meters vattendjup är O2Max ett mycket ekonomiskt fördelaktigt system. För större vattendjup är det ofta en fördelaktig lösning, men varje enskilt fall måste beräknas.

Fördelar:

 • Låga investeringskostnader
 • Låga underhållskostnader
 • Extremt driftsäkert
 • Hög luftningseffektivitet
 • Låga vibrationer
 • Lång livstid

Spaans Babcock konstruerar de största och mest högpresterande ytluftarna, med prestanda upp till 500 kg O2/h per maskin.

O2Max-designen uppfyller följande:

 • Impellerns maximala hastighet överstiger ej 6,5 m/s. Det innebär att risken för uppslamning av slamflock hålls till ett minimum.
 • Hela impellerns och axelns vikt hänger och stöds av drivaxeln. Det behövs därför inga extra supportstag.
 • Den maximala hydrauliska prestandan hos överstiger inte den totala vikten för luftaren.
 • Varje luftare är försedd med lyftöglor på översidan och har stålkrokar gjutna i plattformen, vilket håller luftaren i läge när växeln tas bort eller underhålls.

O2 Rotor: Är en långsamt roterande luftare. Genom att långsamt rotera sina blad genom vattnet sker syreöverföring. O2Rotor är en robust luftare med hög korrosionsbeständighet, tack vare de rostfria stålbladen och beläggningssystemet. Genom att använda kvalitetsstål för alla delar av luftaren i stället för plast elimineras problem som trasiga och böjda skovlar och rör.

Design O2Rotor består av ett rör / axel med blad utformade för att ge maximal prestanda som är fastklämda och bultade runt röret. Intilliggande blad är förskjutna för att säkerställa att angränsande blad inte kommer i kontakt med vattenytan samtidigt. Detta säkerställer att de genererade krafterna reduceras vilket resulterar i mindre vibrationer och ökad lager- och växellivslängd.

I vissa fall kommer det att vara nödvändigt att förbättra flödet för att optimera syreöverföringen, till exempel på grund av djupet. Genom att använda flödesbafflar kan detta problem lösas. Användningen av ett stänkskydd ger extra skydd för det omgivande området, minskar buller och aerosoler och skyddar rotorn från is när temperaturen sjunker under noll grader.

Fördelar

 • Hög syreffektivitet
 • Driftsäkert
 • Lågt underhållsbehov
 • Mycket flexibelt och anpassningsbart
 • Vädertålig
 • Hög korrosionsbeständighet
 • Lång livslängd

Vill du ha de senaste produkt nyheterna och erbjudanden?