Propellerpumpar

Propellerpumpar

Propellerpumpar används för att pumpa stora volymer med en relativt låg uppfordringshöjd. De är huvudsakligen installerade för cirkulation eller acceleration av aggressiva, trögflytande vätskor eller vätskor som innehåller fasta partiklar i reaktorkretsar, kristallisations- eller förångningsanläggningar (som till exempel i den kemiska processen industri, salt- och kaliumgruvindustri eller livsmedelsindustri). Ett annat tillämpningsområde är cirkulerande eller accelererande av vätskor inom avloppsteknik och avloppsvattenanläggningar, såsom recirkulationspumpar, eller så används de i området av miljö- eller industriteknik (t.ex. i regnvattenpumpstationer). Pumparna finns som horisontella eller vertikala pumpar, upphängda i rörledning eller horisontellt fotmonterad.

Vertikala pumpar

  • Vertikala Installeras antingen ståendes på botten eller hängandes i golvet.
  • Horisontella installeras liggandes på golvet
  • Passar bra för pumpstationer eller som invallningspumpar

Dränkbara pumpar

  • Som cirkulationspump i reningsverk
  • Tysta och snabb installation
  • Horisontell eller vertikal installation

In-Line installerade pumpar

  • Lämplig för rörsystem och avloppsreningsverk
  • Kan användas till utspädda syror och saltlösning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Besök oss

Hammarby allé 91
120 63 Stockholm

Serviceverkstad

Ringtrastvägen 3
591 37 Motala

Torell Pump AB Copyright © 2021