PUMPSTATIONER

Pumpstationer från Torell Pump

Vi på Torell Pump tillhandahåller flera olika kostnadseffektiva lösningar för pumpstationer avsedda för hantering av dagvatten, spillvatten och vatten i kommunala avlopp.

Våra kompletta pumpstationer eller avloppskvarnar är utvecklade för att så effektivt och pålitligt som möjligt, strimla fasta partiklar och samtidigt skydda utrustningen. I vårt utbud hittar du pumpstationer och avloppskvarnar från de världsledande tillverkarna Strate och JWC.

  • Pumpstation med separationskärl för fasta partiklar
  • Kvarnar som maler ner fasta partiklar
  • Pumpar med hög effektivitet och driftsäkerhet

Fråga oss om pumpstationer för kommunala avlopp

Vi på Torell Pump har mer än 50 års erfarenhet av branschen.

Vi hjälper dig självklart med både förebyggande underhåll och eventuella reparationer av pumpstationer för kommunala avlopp. Våra utbildade tekniker utför service med originaldelar direkt från leverantören, allt för att maximera era pumpstationers funktion och livslängd! 

Pumpstationer av hög kvalitet från Strate

Strates pumpstation AWALIFT utgör en kombination av centrifugalpump och ett separationskärl för fasta partiklar, och erbjuder en både användarvänlig och ekonomiskt hållbar lösning. En AWALIFT pumpstation kan ersätta flera pumpstationer med dränkbara pumpar i ett ledningsnät, och även installation i befintlig pumpsump är möjlig.

Ett slutet system med en pumpstation som Strates, innebär en torr och luktfri miljö. Eftersom centrifugalpumpen i en Strate pumpstation aldrig kommer i kontakt med de fasta partiklarna i vattnet – vilka effektivt separeras bort – pumpar pumpen enbart “rent” avloppsvatten, och skyddas därmed effektivt från slitage och igensättning. Detta resulterar i en ekonomisk drift med underhåll-och servicekostnader reducerade till ett minimum. 

Pumpstation avlopp vatten spillvatten från Strate

Avloppskvarnar med innovativ teknologi från JWC

JWC (Sulzer) erbjuder avloppskvarnar med varumärkena Channel Monster och Muffin Monster, där den sistnämnda finns i tre olika utföranden.

Channel Monster avloppskvarn

Channel Monster lämpar sig utmärkt för pumpstationer och vattenintag och är en högpresterande, kostnadseffektiv lösning. Denna kvarn klarar av höga flöden, samtidigt som den effektivt strimlar ner alla fasta partiklar och skyddar utrustningen nedströms från stora partiklar.

Muffin Monster avloppskvarn

Med Muffin Monster avloppskvarnar skyddas pumpar och övrig utrustning genom att den maler ner fasta partiklar i avloppsvattnet. Söker du en effektiv avloppskvarn för applikationer i pumpstationer, slamhantering, intag och fängelser, är Muffin Monster ett utmärkt val. 

Ta kontakt med oss på Torell Pump!

Vill du veta mer om våra Strate pumpstationer för dagvatten och spillvatten? Vill du begära en offert?
Välkommen att kontakta oss på Torell Pump
så hjälper vi dig!