Skip to content

Awalift pumpstationer

Installation Awalift pumpstationer från Strate

Över 40 000 Awalift pumpstationer har Strate levererat runt om i världen. Nu har de två första installerats och driftsatts i Sverige, närmare bestämt i Sunderbyn strax utanför Luleå. Beställare är det kommunalägda bolaget Lumire, Luleå Miljöresurs.

Strates pecialitet är innovativ avloppsteknik, vilket just Awalift är ett strålande exempel på. Den här pumpen har nämligen en unik patenterad design som skyddar pumparna mot det största problemet med traditionella pumpar: igensättning på grund av “fulspolningar”, dvs våtservetter, trasor och annat olämpligt material som spolas ner i toaletterna. Varje gång det sker måste en drifttekniker rycka ut och rensa bort stoppet.

Det här händer alltså inte med en pumpstation från Strate. Den är utrustad med ett separationskärl där allt fast skräp samlas innan det når själva pumpen. Kärlet behöver inte tömmas manuellt, utan det sker automatiskt vid varje pumpcykel, då skräpet spolas vidare mot reningsverkets rensgaller utan att passera den sårbara pumpen.

Den praktiska, ekonomiska och miljömässsiga nyttan med Awalift är slående. Med några av dessa pumpstationer i ledningsnätet får man en väsentligt förbättrad driftsäkerhet och planerbarhet i underhållsarbetet. Dessutom erbjuder Awalift en torr och luktfri arbetsmiljö till glädje för serviceteknikern.

Ytterligare en fördel är att Awalift kan installeras i gamla pumpsumpar. Därigenom slipper kommunerna kostsamma gräv- och schaktarbeten, schakter som ibland kan vara rejält besvärliga på grund av vattennivåer, omgivande byggnader o dyl problem.

Awalift har en beräknad livslängd på 30 år – att jämföra med en traditionell avloppspump som håller i 10-15 år. Och är villkoren riktigt tuffa kan den vara slut efter 4-5 år.

Panorama Luleå

Vill du ha de senaste produkt nyheterna och erbjudanden?