Skip to content

Hållbarhetstrenderna i pumpbranschen

Hållbarehetstrenderna sveper över pumpbranschen

Vi kollar läget med Erik Söderström, försäljningsingenjör på Torell Pump. Vår kunniga kollega uttalar sig i ProcessNordic. Läsa hela intervjun nedan.

Vi frågar Erik Söderström hur Torell Pump känner av lågkonjunkturen.

– Det varierar beroende på vilken bransch vi tittar på. De stora industriprojekten vi är involverade i fortskrider som planerat samt de stora hållbarhetsprojekten i norra Sverige. I södra Sverige är känslan att man är lite mer försiktig och prioriterar det nödvändiga underhållet samt hållbarhets- och effektivitetsinvesteringar. I den kommunala VA branschen märks ingen lågkonjunktur av då investeringsbehovet är enormt till följd av nya krav från EU, gamla anläggningar där livslängden är uppfylld samt den generella urbaniseringen, förklarar Erik Söderström.

Intresset för pump är fortsatt stort.

– Det är ett fortsatt stort intresse då pumpar ofta är en del i vår gröna omställning. Samtidigt så står pumpar för en stor andel av den totala energiförbrukningen varför ständiga effektivitetsförbättringar alltid är aktuellt, säger Erik Söderström.

Torell Pump har nått en milstolpe.

– Vi har slutfört installationen och fått Sveriges första spillvattenpumpstationer med separationstekniken driftsatta i Luleå. Två unika stationer som ska öka driftsäkerheten och minska behovet för underhållet då separationstekniken mycket effektivt hindrar igensättning av pumparna av diverse trasor, våtservetter och annat som egentligen inte ska vara i avloppet.

Märker ni av några trender inom pumpbranschen?

– Hållbarhetstrenderna sveper över pumpbranschen också och främst på två områden. Önskemål att minska det totala klimatavtrycket för pumpen genom effektiviserat underhåll, ökad livslängd och energiförbrukning. Den andra trenden är önskemål att pumparna ska klara av den ökande andelen av gröna bränslen som används, säger Erik Söderström.

Vill du ha de senaste produkt nyheterna och erbjudanden?