Skip to content

Aqseptence Group

Trumsil

Trumsilar Passavant-Geiger

Har er verksamhet behov av att uppdatera ert intag med en trumsil till vattenreningsprocessen? Vi på Torell Pump erbjuder ett brett sortiment av skräddarsydda produkter för högkvalitativ vattenrening till alla led i processen.

Fullständig beskrivning

Offert och support

Har du frågor tveka inte att kontakta oss via telefon eller mail.

Egenskaper för Trumsil

Trumsilar Passavant-Geiger

Har er verksamhet behov av att uppdatera ert intag med en trumsil till vattenreningsprocessen? Vi på Torell Pump erbjuder ett brett sortiment av skräddarsydda produkter för högkvalitativ vattenrening till alla led i processen.

TRUMSILAR MED MÅNGA FÖRDELAR

Under årtionden har Geiger® och Passavant® trumsilar framgångsrikt renat inkommande vatten till vattenverk, kraftverk, petrokemi, stålverk och andra industrianläggningar världen över. Vi på Torell Pump anpassar trumsilen efter just era behov och efter hur er verksamhet ser ut. Trumsilar Från Passavant Geiger har många fördelar:

  • Mångsidig funktion och hög effektivitet även vid större mängder av suspenderat material
  • Effektiv och ekonomisk
  • Flexibel och möjlig att installera i en rad olika applikationer.

TRUMSILARNA ANPASSAS EFTER ERA BEHOV

Trumsilarna byggs enligt just era behov och specifikationer, allt från smala till breda och djupa kanaler. Maskvidderna anpassas efter vad ni behöver, oavsett om det är alger eller större partiklar som ska silas bort.

Maskvidd: 5 µm – 1000 µm

Kapacitet: upp till 140 000 m³/h

Diameter: 6 – 22 m

Funktion av trumsil

Trumsilar från Aqsetance Group är en robust och hållbar konstruktion med trumman långsamt roterande på en stor lagrad axel. En växlad motor placerad vid golvnivå driver trumman i olika hastigheter. Hastigheterna bestäms automatiskt av nivågivare både för och efter trumman. Vattnet flödar i ett in-till-ut flöde vilket innebär inflödet i axiell riktigt och utflöde i radiell riktning.

Fördelar med en trumsil

  • Hög till extremt hög kapacitet (140 000 m3/h).
  • Enkelt underhåll, alla rörliga delar vid gångplan och inget behov att stoppa silen vid underhåll.
  • Robust och lättare design av ram
  • in- till -ut flödet säkerställer minimal turbulens till pumpar.
  • Högsta effektivitet av rening då trumman konstant spolas från smuts, inga borstar.
  • Fiskvänlig då fisk varsamt spolas innan renspolning sker.

Vill du ha de senaste produkt nyheterna och erbjudanden?